Patentet skyddar alltså bara det som framgår av de patentkrav du har formulerat. Det är varken produkten eller metoden som har uppfunnits som skyddas av patent, endast det som framgår av patentets patentkrav. Punkt!

 

Det krävs som bekant oftast både forskning, utveckling, mycket tid och hårt arbete för att skapa banbrytande innovation. I det sammanhanget är patent ofta nödvändiga för att säkerställa att andra företag inte kan göra anspråk på eller använda den innovation du skapat, åtminstone inte utan att du som skapat den bestämmer dig för att dela med dig av tekniken, oftast då mot någon form av ersättning. Med den tanken i huvudet blir patentkravens roll och kvalitet något som avgör framgången (misslyckandet också för den delen…).

 

I det här inlägget skrapar jag lite på ytan kring arbetet med att formulera patentkrav. Du som vill gå på djupet i frågan är varmt välkommen att prata med mig eller någon av mina expertkollegor. Jag kan samtidigt rekommendera PRV:s skrivningar om patent på sin hemsida. Där finns en hel del bra information att ta till sig.

Utan patentkrav, inget patent

Patentkraven sätter gränsen (= skyddsomfånget) för vad som ska skyddas. Vid beviljat patent kan patentinnehavaren hindra exempelvis konkurrenter att kommersiellt utnyttja det som de beviljade patentkraven täcker in. Eller med andra ord, ger patentinnehavaren ensamrätt att kommersiellt utnyttja en uppfinning så som den definieras av de beviljade patentkraven.

 

Att formulera bra patentkrav kräver att jag och min kund tillsammans har en unik mix av insikter för att baserat på kunskap om teknik, juridik och adekvat terminologi forma specifika patentkrav. Vi ska klara av att definiera gränser för vad som rent tekniskt ska skyddas och inte skyddas, hur olika detaljer i lösningen ska uppfattas och hanteras och ofta även hur patentet ska förhålla sig till andra aktuella lösningar och sist men inte minst, till bolagets varumärke.

Detaljer, detaljer…

Patentkraven delas lite grovt in i två olika grupper. Det är dels det vi kallar för självständiga patentkrav och dels osjälvständiga patentkrav. Ett självständigt patentkrav har det bredaste skyddsomfånget. I det självständiga patentkravet beskriver vi de generella principerna för att den aktuella uppfinningen ska fungera som du har tänkt. Ju fler detaljer som vi petar in i kravformuleringen, desto snävare blir själva patentkravet. Ibland är det bra att patentkravet är snävt, ibland inte. Det styrs direkt av vilken strategi du och ditt företag har valt, d v s vilken roll företagets patent ska ha när nu utvecklar er affärsverksamhet. Ett osjälvständigt patentkrav bygger vidare på det självständiga kravet, genom att ytterligare specificera detaljer om uppfinningen. Det osjälvständiga patentkravet utökar inte själva skyddsomfånget för den patentsökta uppfinningen, den uppgiften har de självständiga kraven som redan är formulerade. Syftet med ett osjälvständigt patentkrav är som en position att falla tillbaka på under förhandlingen med patentverket om patentverket inte vill godta det självständiga patentkravet.

 

Din patentansökan får bara innehålla en uppfinning, men du kan ange flera olika typer av patentkrav för att skydda uppfinningen. Det kan t ex vara dels hur uppfinningen fungerar rent tekniskt i form av beskrivning av en anordning och dels hur den ska användas i form av en metod. Dessa två typer av patentkrav formulerar du som två olika och självständiga krav, men kopplat till samma uppfinning.

 

Ett exempel:

 

 • Om patentkrav 1 är det självständiga kravet kan ett osjälvständigt krav formuleras som "Anordning enligt patentkrav 1 ... " eller "Anordning enligt något av tidigare krav ... (mer detaljer alltså) ". Och så beskriver du mer specifika funktioner eller detaljer.
 • Om  den granskande myndigheten (t ex PRV i Sverige) anser att det självständiga patentkravet (som bestämmer själva ansökta skyddsomfånget) är för brett, har du möjlighet att plocka upp ett osjälvständigt krav till huvudkravet och komplettera med det för att myndigheten då förhoppningsvis ska godkänna kravformuleringen.
 • Hur många osjälvständiga krav som behövs för att skydda uppfinningen varierar naturligtvis. Men du behöver sällan fler patentkrav än de 10 som ingår i PRVs grundavgift, eller de 15 som ingår i Europeiska patentverkets (EPO) grundavgift.

Det här är viktiga grundförutsättningar när vi formulerar patentkrav till dina uppfinningar. Det finns mycket mer att säga om just patentkravsskrivning men nu har du förhoppningsvis fått en bättre förståelse för den tid som behöver läggas på att formulera bra patentkrav. Jag stoppar där och lovar att det kommer fler inlägg med användbara insikter kring patent så småningom.

 

Passa på att följa oss på LinkedIn så missar du inte våra tankar och rekommendationer som vi hela tiden delar med oss av.

Skriv ett svar eller kommentar
  Epost adress publiceras inte

  Mask Group 48@2x

  Peter Jacobsson

  European Patent Attorney
  ola.bergfeldt@bergenstrahle.test
  +46 70 492 61 11
  Linköping

  Fler inlägg av Ola

  När vi pratar med företag om vikten av att hantera sina varumärken kretsar fokus väldigt mycket och ofta kring praktikaliteter och juridiska aspekter. Och det är superviktigt. Men, för att kunna göra professionella bedömningar, avgränsningar och rekommendationer behöver vi också ”förstå varumärke”.

   

  Din varumärkesansökan kan visa sig bli den viktigaste investeringen i immaterialrätt som bolaget gör, någonsin.

  Att skydda företaget och dina produkter och tjänster genom registrerade varumärken, är en grundpelare i framgångsrik närvaro på marknaden. Glappet mellan snabbt genererade varumärkesnamn och väl marknadsförberedda varumärken som får uppmärksamhet i din affärsplan är stort.

  Det är lätt att blanda ihop pris och värde när vi pratar om värdering av immateriella tillgångar, men det är två helt olika saker. Att värdera en immateriell tillgång är en process för att primärt bestämma det monetära värdet, men det kan också handla om värdet av att använda en tillgång på olika sätt.