ROI – Return on Innovation®2024-01-15T11:34:45+01:00
  • Insikter i en affärsstödjande process

En vägledande princip.

2012 antog Bergenstråhle det ambitiösa målet ”Return on Innovation®” som vägledande princip i våra partnerskap med våra kunder. Som kund ska man kunna mäta de faktiska resultaten av sina ansträngningar. Det är en komplett och unik affärsprocess som, rätt hanterad, kan mäta avkastningen på era investeringar i IP. Vi är den enda IP-rådgivaren med en kommersiell plan, där ni får en egen rådgivare som hjälper er att skapa Return On Innovation®.

Egentligen är det ganska enkelt: kunden ska alltid kunna, löpande, se resultatet av sin ansträngningar. Genom att följa utvecklingen är de i en arbetsprocess som präglas av proaktivitet och förutsägbarhet. Två egenskaper som borgar för god lönsamhet.

Insikt skapar värde

Att hantera IP och bygga upp IP-portföljer i en kommersiell verksamhet, är en ekonomisk investering som inte ska stanna vid en kostnadspost. Så, vi skapar insikter om potentiell utveckling och pekar mot den riktning som stöttar ert företags tillväxt. Målet är att ni ska kunna öka värdet på er verksamhet och få mer Return On Innovation®.

Våra rådgivare hjälper er.

Ett kraftigt ökat affärsvärde av era IP-investeringar sker inte över en natt. Vi leder er, steg för steg mot högre höjder och ökad lönsamhet. Med fokus på tydlighet, information och kontroll kommer ert bolag förfoga över insikter och processer som levererar större och bättre nyttjande av era tillgångar och tydlig tydlig värdeökning till verksamheten.

Säg hej till våra experter.
Kompetens som gör skillnad för alla företag som vill finna sitt rätta värde.