Steg 1/7
1. Våra kunder vill mäta vilken affärsnytta de får på sina investeringar i IP. Vill du också kunna det?
Steg 2/7
2. Har du koll på vilka av företagets immateriella tillgångar som bäst stöttar och skyddar företagets vision?
Steg 3/7
3. När ditt företag utvecklas, vet du då om era IP-tillgångar fortsätter att skapa maximal nytta och värde till företaget?
Steg 4/7
4. Om du hamnar i en problemsituation med någon av dina IP-tillgångar, har du då en färdig riskanalys som stöd?
Steg 5/7
5. Planerar ni att öka farten i företagets utveckling och behöver finansiellt stöd för att ta nästa steg?
Steg 6/7
6. Har du relevanta beslutsunderlag som visar hur du kan nyttja företagets IP-tillgångar i olika affärssituationer?
Steg 7/7
7. Upplever du att ditt företag har höga IP-kostnader som aldrig verkar ta slut?

Din test är klar!

  Det här är nästa steg!

  Svaren visar att ditt företag kan få mer Return On Innovation®. Fyll i kontaktformuläret för att boka in ett kostnadsfritt rådgivningsmöte om hur just ditt företag får mer affärsnytta av era IP-investeringar. När vi får din intresseanmälan återkommer vi direkt med ett förslag på tid. Alla kontakter hanteras med full sekretess.

  Boka kostnadsfri rådgivning  Så här har vi tolkat dina svar:

  1. Våra kunder vill mäta vilken affärsnytta de får på sina investeringar i IP. Vill du också kunna det?

  ”Vi ser till att affärsnytta blir en hygienfaktor i era IP-investeringar.”
  ”Se upp så att inte företagets IP-investeringar enbart blir en kostnadspost.”
  2. Har du koll på vilka av företagets immateriella tillgångar som bäst stöttar och skyddar företagets vision?

  ”Att ta kontroll över företagets immateriella tillgångar är starten mot mer Return On Innovation®.”
  ”Redan i vår initiala rådgivning diskuterar vi vilka tillgångar som har störst värde för dig.”
  3. När ditt företag utvecklas, vet du då om era IP-tillgångar fortsätter att skapa maximal nytta och värde till företaget?

  ”Toppen! Då har ni säkert redan inventerat och värderat era immateriella tillgångar.”
  ”Låt oss hjälpa dig att inventera och värdera affärsnyttan av era immateriella tillgångar.”
  4. Om du hamnar i en problemsituation med någon av dina IP-tillgångar, har du då en färdig riskanalys som stöd?

  ”Ditt företag har minskat affärsrisker som kan kopplas till immateriella tillgångar.”
  ”Vi hjälper dig att minska affärsrisker som kan kopplas till immateriella tillgångar.”
  5. Planerar ni att öka farten i företagets utveckling och behöver finansiellt stöd för att ta nästa steg?

  ”Vi hjälper dig att definiera användningsområden och värde för era immateriella tillgångar.”
  ”Vi kan hjälpa ditt företag att värdera affärsnyttan i era immateriella tillgångar kopplat till den situation ni befinner er i.”
  6. Har du relevanta beslutsunderlag som visar hur du kan nyttja företagets IP-tillgångar i olika affärssituationer?

  ”Toppen! Då har ni säkert redan inventerat och värderat användbarheten i era immateriella tillgångar.”
  ”Vi hjälper dig att inventera och bedöma användbarheten i era immateriella tillgångar.”
  7. Upplever du att ditt företag har höga IP-kostnader som aldrig verkar ta slut?

  ”Ditt företag gör kostsamma investeringar i IP som inte har koppling till konkreta affärsmål."
  ”Ditt företag gör lönsamma investeringar i IP som bottnar i konkreta affärsmål."

  "Do you want your intangible
  assets to provide more

  Return On Innovation®?"

  We know that you can increase the return on your intangible assets.

  1. We create a business-related IP platform

  The platform is created through rights development work with patents, designs, trademarks, trade secrets and agreements. We focus on rights that truly support the company's business. They are a proof of your ability to innovate.

  2. Your IP investments become a revenue engine

  Assets and rights must be utilized to not become a cost only. That way they become an engine that takes advantage of a strategic investment in IP. We believe in investing in assets that generate revenue.

  3. You can measure the effects of your investments

  In a unique process, we prioritize IP activities that provide the best business results. Our customers benefit from their IP through substantiated investment data and well-defined IP rights for various negotiation situations.

  Return on Innovation®

  Method and services

  A sharp increase in the business value of your IP investments does not happen overnight. Through the ROI Readiness Level, we lead you step by step towards better efficiency and increased profitability. Soon, your company will have insights and business support that will deliver a clear increase in value.

  ROI Level

  Goal

  Goal

  Define your IP goals

  We define the goals that will guide how IP strengthens your business.

  Services

  Insight

  Insight

  IP Insights that support decisions

  We create insight into your most important IP assets.

  Services

  Packaging

  Packaging

  Build your ROI platform

  We take care of your most important IP assets based on the goal.

  Services

  Structure

  Structure

  Structure that provides continuity

  We create a work structure for IP management that meets needs and operations.

  Services

  Invest

  Invest

  Make the right IP investments

  We provide experienced advice on an IP budget that supports your goals.

  Services

  Monitor

  Monitor

  Monitor your IP investments

  We ensure competitive advantages by monitoring your assets.

  Services

  Environment

  Environment

  Threats, potential and position

  We follow your competitors and your area of interest so that the value of your assets becomes clear.

  Services

  Awareness

  Awareness

  Build valuable knowledge

  We create an appropriate level of insight in relevant staff, management team and board.

  Services

  Communicate

  Communicate

  Strengthen the brand with your IP

  We actively inform your stakeholders and market about your competitive advantages.

  Services

  Business Asset

  Business Asset

  Use your IP as a business asset

  We make sure that your IP is used to, for example, create opportunities for new and better business.

  Services

  Financial Asset

  Financial Asset

  Use your IP as financial leverage

  We have adapted our IP work to be able to measure and make IP decisions about the financial contribution for your business goals.

  Services
  Activity
  Goal

  Define your IP goals

  We define the goals that will guide how IP strengthens your business.

  Insight

  IP Insights that support decisions

  We create insight into your most important IP assets.

  Packaging

  Build your ROI platform

  We take care of your most important IP assets based on the goal.

  Structure

  Structure that provides continuity

  We create a work structure for IP management that meets needs and operations.

  Invest

  Make the right IP investments

  We provide experienced advice on an IP budget that supports your goals.

  Monitor

  Monitor your IP investments

  We ensure competitive advantages by monitoring your assets.

  Services
  Environment

  Threats, potential and position

  We follow your competitors and your area of interest so that the value of your assets becomes clear.

  Awareness

  Build valuable knowledge

  We create an appropriate level of insight in relevant staff, management team and board.

  Services
  Communicate

  Strengthen the brand with your IP

  We actively inform your stakeholders and market about your competitive advantages.

  Business Asset

  Use your IP as a business asset

  We make sure that your IP is used to, for example, create opportunities for new and better business.

  Financial Asset

  Use your IP as financial leverage

  We have adapted our IP work to be able to measure and make IP decisions about the financial contribution for your business goals.

  IP Partner™ is our process for commercial success

  During the growth journey, we support with insights so that you can build and then work strategically
  with your intangible assets.