Affärsjuridiska tjänster2024-03-25T17:57:21+01:00
  • Minimera risken

Tydliga och insiktsfulla avtal som bidrar till er affärsutveckling.

Oavsett om ni är en start-up, scale-up eller är ett etablerat företag har ni en sak gemensamt: en önskan om att era avtal finns på plats för att säkerställa era affärer.

Med tiden växer floran av avtal för er verksamhet. Det är viktigt att avtalen är relevanta och tillförsäkrar er det skydd som er verksamhet kräver i olika situationer.

Om ni vill känna er trygga i att ni har relevanta avtal som skyddar era tillgångar så finns vi här för att, tillsammans med er, skapa avtal som håller vad de lovar.

En resa – många avtal, många affärsbeslut.

Nedan ser du några exempel på situationer där våra experter kan
säkerställa trygga, förutsägbara och korrekta avtal och affärsbeslut.

Utöver stöd med förhandling och upprättande av avtal bistår vi med strategiska råd för att underlätta för er att fatta affärsbeslut.

Vi kan även upplysa er om tillämplig lagstiftning och hjälpa er att få er verksamhet compliant.

Exempel på avtal som vi bistår med:

Licensavtal
Distributionsavtal
Samarbetsavtal
Forskningssamarbeten
Sekretessavtal
Material transfer agreement
Anställningsavtal och konsultavtal

Det startar med en insikt.

Vi träffar ofta kunder som av naturliga skäl har fullt fokus på verksamheten och dess utveckling, men där den mer administrativa delen har blivit något haltande. Vi bistår gärna våra kunder med att ta fram processer, strategier och kontroll. Vi har därför tagit fram en tjänst som vi kallar Corporate Awareness. 

Denna tjänst innebär en genomlysning av bolagets relevanta dokument … och resulterar i en rapport som listar handlings/actionpoints och våra rekommendationer.

I slutet på detta arbete presenterar vi resultatrapport med rekommenderade åtgärder. Här ni enkelt att ta del av vilka risker och förbättringsområden ni bör känna till. Baserat på resultatrapporten, och er riskaptit, kan ni fatta beslut om att gå vidare med ytterligare åtgärder.

Säg hej till våra experter.
Kompetens som gör skillnad för alla företag som vill finna sitt rätta värde.