Hos Bergenstråhle får du
mer Return On Innovation®

Våra kunder kan affärsutveckling och innovation. Vi vet hur man identifierar
och aktiverar de värden som skapas genom våra kunders innovationskraft.

Vi tillför affärsvärde genom IP

Bergenstråhle är IP-pionjärer och den enda rådgivaren med en kommersiell plan för att skapa Return On Innovation®

Idag är det immateriella tillgångar som skapar det stora värdet i ett bolag. Inte sällan så mycket som 90% av det totala marknadsvärdet. Med ett gediget IP-hantverk där vi bygger upp företagens IP-plattform genom vårt rättighetsutvecklande arbete med patent, design, företagshemligheter, varumärken, avtal etc och i ständigt framåtsträvande processer och en inlyssnande rådgivning, driver vi dig mot bättre Return On Innovation®, ett ständigt ökande affärsvärde.

Så här resonerar vi

Att hantera IP och bygga upp IP-portföljer i en kommersiellt inriktad verksamhet, är en ekonomisk investering som inte ska stanna vid en kostnadspost. Därför skapar vi insikter om potentiell utveckling och pekar mot den riktning som stöttar företagets tillväxt. Målet är att våra kunder ska öka värdet på sin verksamhet och få mer Return On Innovation®, bland annat genom möjlighet till mer värdebaserade transaktioner, starkare samarbeten, väl definierade IP-rättigheter i förhandlingssituationer och tydligt underbyggda investeringsunderlag.

Våra rådgivare hjälper dig att klättra i ROI-trappan

Ett kraftigt ökat affärsvärde av dina IP-investeringar sker inte över en natt. Med utgångspunkt i ROI-trappan som du ser här nedan, leder vi dig steg för steg mot högre höjder och ökad lönsamhet. Till slut kommer ditt bolag förfoga över insikter och en affärsstödjande process som levererar tydlig värdeökning till verksamheten. Klicka här och gör testen som visar om du kan få mer Return On Innovation®