Innovationsdriven tillväxt

Vi utger oss inte för att vara experter på affärsutveckling och innovation,
det är våra kunder vassare på. Men vi vet hur man identifierar och
aktiverar de värden som skapas genom innovationskraften.

Vi tar helhetsgrepp om företagets kunskapskapital

En titt i backspegeln till 1934 när vårt företag grundades, visar att utvecklingen av vad som är värt mycket har gått från att effektivisera produktion i den tidiga industrialismen, via övergången till informationsteknologi då vi med hjälp av IT började automatisera det mesta. Det skapade en mängd nya innovationer. Idag kan vi omvandla mängder av osynlig data till mätbart värde som med fördel används i samband med transaktioner, samarbeten och investeringssituationer.

Dagens digitaliserade och ögonblickssnabba spridning av idéer och kunskap gör det viktigare än någonsin att hantera och skydda det som gör ditt företag unikt och värdefullt. Även produkter och tjänster som används på samma sätt som de alltid har använts, kan idag lanseras och internationaliseras i ett svep. Och företagens varumärken värderas ofta efter hur snabbt, effektivt och relevant de presterar.

Du vill ha Return-On-Innovation®

Att ta helhetsgrepp om sitt kunskapskapital har aldrig varit viktigare. Vi hjälper innovativa företag att inte bara skydda utan också utveckla värdet på sin samlade kunskap. Vi har utvecklat unika metoder som hjälper våra kunder att lyckas på sin tillväxtresa. Vi har samlat metoderna under begreppet Return-On-Innovation®.

Return-On-Innovation® är en process där hanteringen av immateriella tillgångar syftar till att bygga upp stora ekonomiska värden i företaget. I processen identifierar vi tillgångar och strukturerar och prioriterar det som är svårbegripligt. Vi stöttar företagets affärsprocesser och reducerar affärsrisker som kan vara kopplade till saknade eller otillräckliga affärsavtal.

Immateriella tillgångar bygger mycket värde

För 10 år sedan lanserade vi Return-On-Innovation® som ett mått på hur framgångsrikt ett företag driver processen från idé till lönsam innovation. 2018 lanserade vi inventures.tech eftersom transaktionsrelaterade affärsfrågor blir allt viktigare. Här är vi pionjärer när det gäller att översätta innovation till finansiella värden.

IP är drivkraften bakom finansiellt kapital

För framgångsrika investeringar behöver kapitalet ha en stark förankring i bolagets olika framgångsfaktorer. Det kan handla om innovation, avancerade teknikplattformar och omfattande datatillgångar –helt avgörande kapitalvärden i många av dagens företag. Ur ett ägarperspektiv behöver dessa värden lyftas fram och göras intressanta för investeringsverksamheter. Ur ett investerarperspektiv behöver tillgångarna analyseras för att bättre förstå tillväxtpotential, skalbarhet och möjligheter till exit.

Vi förstår värdet i immateriella tillgångar

I vår dagliga kontakt med investerare ser vi att en av deras stora utmaningar ligger i att förstå vad innovativa teknikföretag faktiskt gör. Men det handlar lika mycket om att förstå vilka tillgångar det är som stöder företagets innovation. Merparten av dessa tillgångar är immateriella och därför inte synliga för att otränat öga.

I botten har Bergenstråhle & Partners en drygt 80-årig erfarenhet av att identifiera, hantera och kommersialisera företags immateriella tillgångar. Vi har kombinerat det med unik expertis inom finansiell värdering av teknik och digitaliserade tjänster och affärsmodeller och dessutom, lierat oss med ett av världens främsta internationella nätverk som består av över 200 investerare.

Vi bygger broar mellan investerare, entreprenörer och etablerade företag.

Eftersom kompetens och förmåga inom det här området är så starkt efterfrågad, har vi byggt upp ett helt affärsområde, inventures.tech, som fokuserar på att hjälpa till och skapa maximalt värde i transaktionsbaserade tjänster.

Du kanske är investerare och söker stöd till att identifiera investeringsmöjligheter i innovativa teknikbolag, kvantifiera avkastning eller kolla andra förutsättningar för investering? Eller är du ett innovativt teknikbolag som vill få hjälp med värdering, finansiering, M&A, licensering eller andra transaktioner?

Kontakta oss så bidrar vi med nya perspektiv för framgångsrik finansiering.