Innovationsdriven tillväxt

När innovationskraften går som en löpeld genom din
organisation får produkter och koncept en konkurrenskraftig
spets och medarbetarna får motivation att innovera.

Om oss

På Bergenstråhle & Partners finns det speciellt en sak som skruvar upp vår engagemangsnivå och utmanar såväl vår kreativa och affärsstrategiska som vår tekniska och juridiska förmåga – våra kunder och deras innovationer. Vi jobbar med några av världens häftigaste varumärken och innovationer – varje dag. Ibland sitter de djupt in i de småländska skogarna och ibland huserar de i Peking eller New York.

Från industrialism till värdering av osynlig data

Ända sedan starten 1934 har vi hjälpt företag att skydda sina tekniska lösningar, sin design och sina varumärken. En titt i backspegeln till 1934 visar att utvecklingen av vad som är värt mycket har gått från att effektivisera produktion i den tidiga industrialismen, via övergången till informationsteknologi då vi med hjälp av IT började automatisera det mesta. Det skapade en mängd nya innovationer.

Idag kan vi omvandla osynlig data till mätbart värde som med fördel används i samband med transaktioner, samarbeten och investeringssituationer.

Vi hjälper innovativa företag att inte bara skydda utan också utveckla värdet på sin samlade kunskap. Att ta helhetsgrepp om sitt kunskapskapital har aldrig varit viktigare. Vi har utvecklat helt unika metoder som hjälper våra kunder att lyckas på sin tillväxtresa. Vi har samlat metoderna under begreppet Return-On-Innovation®.

Snabbt, relevant och värdefullt

Dagens digitaliserade och ögonblickssnabba spridning av idéer och kunskap gör det viktigare än någonsin att hantera och skydda det som gör ditt företag unikt och värdefullt. Även produkter och tjänster som används på samma sätt som de alltid har använts, kan idag lanseras och internationaliseras i ett svep. Och företagens varumärken värderas ofta efter hur snabbt, effektivt och relevant de presterar.

När dina kunder snarare ser sig själva som användare än som konsumenter, har du nya möjligheter att koppla användandet, och i förlängningen gillandet, till den unika teknik och de värderingar som din verksamhet är byggd kring.

Från innovationskapital till riktiga pengar

För 10 år sedan lanserade vi Return-On-Innovation® som ett mått på hur framgångsrikt ett företag driver processen från idé till lönsam innovation. 2018 lanserar vi inventures.tech där vi är pionjärer när det gäller att översätta innovation till finansiella värden.

IP är drivkraften bakom finansiellt kapital

För framgångsrika investeringar behöver kapitalet ha en stark förankring i bolagets olika framgångsfaktorer. Det kan handla om innovation, avancerade teknikplattformar och omfattande datatillgångar – helt avgörande kapitalvärden i många av dagens företag. Ur ett ägarperspektiv behöver dessa värden lyftas fram och göras intressanta för investeringsverksamheter. Ur ett investerarperspektiv behöver tillgångarna analyseras för att bättre förstå tillväxtpotential, skalbarhet och möjligheter till exit.

Vi förstår värdet i immateriella tillgångar

I vår dagliga kontakt med investerare ser vi att en av deras stora utmaningar ligger i att förstå vad innovativa teknikföretag faktiskt gör. Men det handlar lika mycket om att förstå vilka tillgångar det är som stöder företagets innovation. Merparten av dessa tillgångar är immateriella och därför inte synliga för att otränat öga.

I botten har Bergenstråhle & Partners en drygt 80-årig erfarenhet av att identifiera, hantera och kommersialisera företags immateriella tillgångar. Vi har kombinerat det med unik expertis inom finansiell värdering av teknik och digitaliserade tjänster och affärsmodeller och dessutom, lierat oss med ett av världens främsta internationella nätverk som består av över 200 investerare.

Vi bygger broar mellan investerare, entreprenörer och etablerade företag.

Eftersom kompetens och förmåga inom det här området är så starkt efterfrågad, har vi byggt upp ett helt affärsområde, inventures.tech, som fokuserar på att hjälpa till och skapa maximalt värde i transaktionsbaserade tjänster.

Du kanske är investerare och söker stöd till att identifiera investeringsmöjligheter i innovativa teknikbolag, kvantifiera avkastning eller kolla andra förutsättningar för investering? Eller är du ett innovativt teknikbolag som vill få hjälp med värdering, finansiering, M&A, licensering eller andra transaktioner?

Kontakta oss så bidrar vi med nya perspektiv för framgångsrik finansiering.