Innovationsdriven tillväxt

Vi utger oss inte för att vara experter på affärsutveckling och innovation,
det är våra kunder vassare på. Men vi vet hur man identifierar och
aktiverar de värden som skapas genom våra kunders innovationskraft.

Att tillföra affärsvärde genom IP

En titt i backspegeln till vårt startår 1934, visar att utvecklingen av vad som definierar ett bolags värde har gått från a) att effektivisera produktion i den tidiga industrialismen, via b) övergången till informationsteknologi då vi med hjälp av IT började automatisera det mesta, en automatisering som skapade en mängd nya innovationer, till c) idag när vi till och med kan omvandla mängder av data till mätbart värde som används i samband med exempelvis transaktioner, samarbeten och investeringssituationer.

Du kommer alltid vilja ha Return-On-Innovation®

Bergenstråhle har varit en föregångare inom området immateriella tillgångar ända sedan bolaget startade. Idag är vi pionjärer när det gäller att tillföra affärsvärde genom IP och den enda konsultverksamheten med en kommersiell strategi för att möjliggöra Return-On-Innovation®, processen med unika metoder som hjälper våra kunder att lyckas på sin tillväxtresa. Vi är etablerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Linköping, Skellefteå och Värnamo.

Värdera tiden och tekniken

Dagens digitaliserade och ögonblickssnabba spridning av idéer och kunskap gör det viktigare än någonsin att hantera och skydda det som gör ditt företag unikt och värdefullt. Även produkter och tjänster som används på samma sätt som de alltid har använts, kan idag lanseras och internationaliseras i ett svep. Idag värderas ofta företagens varumärken efter hur snabbt, effektivt och relevant de presterar i en digital omgivning – bland många andra varumärken i samma situation. Det betyder att tiden och tekniken har blivit två dominanta framgångsfaktorer.

Följ oss på LinkedIn