• IP – En översikt

Nå er fulla potential

Att aktivt förvalta och nyttja ert företags immateriella tillgångar är en strategi som ger många fördelar.

Exempel på immateriella tillgångar:

  • Patent
  • Varumärke
  • Designrättigheter
  • Domännamn
  • Konfidentiell information
  • Uppfinningar
  • Databasrättigheter
  • Företagsnamn
  • Affärshemligheter
  • Programvara, mjukvara

Bakom dessa exempel finner vi stora värden och tillgångar. Tillgångar som bör identifieras, utvecklas och implementeras som det faktiska värde de faktiskt utgör. Idag ser vi allt fler företag där de immateriella tillgångarna utgör merparten av företagets faktiska värde. Har ni kontroll på era tillgångar? Utvecklar ni dessa löpande? Om inte så är det dags att börja nu.
Det lönar sig. Alltid.

Fördelar med en tydlig IP-strategi

Skydd av innovation

Patent, varumärken och upphovsrätt ger skydd för dina unika idéer och kreativa verk. Detta innebär att konkurrenter inte kan kopiera ditt företags innovationer, vilket ger dig en konkurrensfördel på marknaden.

Ökad lönsamhet

Genom att licensiera eller sälja dina immateriella tillgångar till andra företag kan du generera en extra inkomstkälla. Detta kan vara särskilt fördelaktigt om du har patent eller varumärken som är eftertraktade inom din bransch.

Varumärkesbyggande

Ett starkt varumärke är en värdefull tillgång i sig. Genom att aktivt marknadsföra och skydda ditt företags varumärke kan du bygga förtroende och lojalitet hos dina kunder, vilket kan leda till ökad försäljning och företagstillväxt.

Möjlighet till samarbeten

Att ha värdefulla immateriella tillgångar kan öppna dörrar för samarbete med andra företag. Du kan ingå licensavtal, joint ventures eller andra former av partnerskap som kan öka din räckvidd ge nya affärsmöjligheter.

Skydd mot rättstvister

Genom att proaktivt bevaka och annalysera andras rättgheter och skydda dina egna immateriella tillgångar minskar du risken för att bli stämd för intrång eller olovlig användning av andras immateriella tillgångar. Detta kan spara ditt företag betydande juridiska kostnader och är också viktigt för att inte skada ert rykte.

Förbättrad företagsvärdering

Företagets värdering kan öka betydligt om det har väl förvaltade immateriella tillgångar. Detta kan vara en viktig faktor om du någon gång överväger att sälja ditt företag eller ta in investerare.

Finn ert rätta värde

Genom att betrakta era immateriella tillgångar som finansiella tillgångar blir det tydligt att det finns mycket värde som borde återspeglas i era finansiella tillgångar. Dra nytta av ert fulla värde tack vare relevanta insikter kring IP och immateriella tillgångar.

Känn er marknad

Tack vare konkreta processer kan ni skapa er en tydlig bild över konkurrenter, trender och omvärld. IP Intelligence ger er nödvändiga insikter för att bedriva en kvalitativ strategi och ger er samtidigt tydliga beslutsunderlag.

Kontroll skapar fokus

Strukturera och kontrollera era immateriella tillgångar. Bara genom kontroll kan ni, löpande, nyttja denna information för att skapa maximal affärsnytta. Bolag som kontinuerligt identifierar, prioriterar och värderar sin IP som tillgångsslag, accelererar tillväxt och lönsamhet.

Sammanfattningsvis kan aktivt förvaltade immateriella tillgångar ge ert företag en rad fördelar, inklusive ökad konkurrenskraft, ökad lönsamhet och möjlighet till tillväxt och samarbete. Att investera tid och resurser i att utveckla en strategi för att hantera och utnyttja dessa tillgångar kan vara en kritisk del av er affärsframgång.

Nyfiken hur ni kan identifiera och utveckla er innovation och samtidigt öka ert värde?

Kontakta oss så hjälper vi er.