• Patent, varumärke, design & upphovsrätt

Det handlar om kontroll och lönsamhet.

Innovation och kreativitet präglar vårt dagliga liv. Löpande ser vi nya produkter och tjänster som, på olika sätt påverkar vår vardag. Några av dessa innovationer får fäste och blir snabbt en naturlig del i vår vardag. Mjukvara, industri, medicin, kommunikation är några exempel på branscher där utvecklingen går snabbt framåt. Oavsett om du vill skydda varumärke, innovation, företagshemligheter eller design finns vi här för att hjälpa er.

Patent

För många bolag utgör skyddet i form av ett patent den största tillgången. Ett patent är ofta en förutsättning för att långsiktigt bedriva sin verksamhet.

Utan ett relevant skydd riskerar man att konkurrenter snabbt upptäcker, och själva drar nytta av eventuella fördelar ens innovation representerar.

Söker man dessutom investerare är ett patent en hygienfaktor som måste finnas på plats för att nå framgång.

Så gör patent nytta i er verksamhet:

  • Patent som skydd för din ekonomiska investering i att utveckla ny teknik.
  • Patent som verktyg för att stärka din marknadsposition.
  • Patent som skydd mot efterapning.
  • Patent som underlag till licensiering.
  • Patent som varumärkesbyggare.

Vi har lång erfarenhet inom detta område och hjälper er hela vägen från ansökan till förvaltning.

Varumärke

Vi behöver bara se oss omkring för att förstå styrkan i ett starkt varumärke. Många, i vissa fall alla av våra beslut att konsumera eller välja det ena över det andra styrs av varumärket som representerar aktuell produkt eller tjänst.

Varumärket är, med andra ord en tillgång som inte bara representerar ett signalvärde utan också, i många fall ett stort finasiellt värde som direkt kan omsättas i det löpande, finansiella arbetet.

Genom att analysera, identifiera och bygga ett relevant varumärkesskydd säkerställer ni att ert goda arbete ackumuleras i ert varumärke. Detta kommer, som en konsekvens, skapa goda finansiella tillgångar.

Tillgångar som i vissa fall utgör merparten av bolagets faktiska värde.

Vi hjälper er att ta fram och genomföra en strategi för att skydda ert varumärke på de marknader där det ska introduceras.

Låt ert varumärke bli en naturlig del av er fulla potential.

Design

En produkts design är ofta det första som möter ögat (och magkänslan) hos en potentiell kund. Många företag utmärker sig idag tack vare en attraktiv och praktisk design snarare än tekniska fördelar.

4 skäl till designskydd

Marknadsvärdet
Designskydd är en framgångsfaktor när du förhandlar med investerare, tecknar licensavtal eller förbereder andra ekonomiskt baserade transaktioner.

Behålla försprånget
Genom att skydda designen hindrar ni konkurrenter att plagiera er formgivning.

Bevisbördan
Om du hamnar i konflikt med någon som kopierar din design, är det mycket lättare att bevisa att du äger designen om du har en dokumenterad rättighet.

Komplement
Med en kompletterande designansökan kan du skydda viktiga designelement i din innovation.

Upphovsrätt

Upphovsrätten ger skapare och upphovsmän rättigheter över sina verk. Upphovsrätten gäller för olika typer av verk, inklusive litterära, konstnärliga, musikaliska och audiovisuella verk. Upphovsrätten skyddar dina kreativa verk automatiskt så snart de är skapade och fixerade i en ”tillräckligt konkret form”.

Det innebär att du inte behöver ansöka om upphovsrätt eller registrera dina verk för att få skydd. Men det gäller att ha koll på, och bevaka sina rättigheter.

Dessa rättigheter inkluderar bland annat:

  • Rätten att skapa och bestämma över verket
  • Skydd mot otillåten användning
  • Ekonomiska rättigheter

Genom att bevaka, och på så sätt skydda sitt verk mot intrång säkerställer man sina rättigheter . Vill man dessutom, under kontrollerade former tillåta andra att använda eller licensiera sitt arbete finns det goda skäl att kontakta oss på Bergenstråhle.

Söker du nya äventyr?
Ta en titt på vår karriärsida.

Är du intresserad av att hjälpa företag nå sin fulla potential? Trivs du i en miljö som präglas av innovation och kreativitet? Vill du dessutom jobba tillsammans med ett kompetent gäng som sätter laget före jaget är du välkommen till vår karriärsida.

Vem vet – kanske är du vår nästa stjärna.