Affärsutveckla med
IP som hävstång

Vi hjälper dig att se, hantera och stärka dina immateriella tillgångar.

Nya insikter
Här ger vi dig nödvändig kontroll och stark handlingskraft över det som är mest värdefullt i ditt bolag.
Läs mer
Bygg värde
När vi värderar kundernas immateriella tillgångar får de förutsättningar till bättre och mer lönsamma affärer.
Läs mer
Bli IP-partner
Hos oss får du rådgivning som utmanar och leder fram till beslut som hjälper dig att utveckla verksamheten.
Läs mer

Return-On-Innovation®

I händerna på Bergenstråhles rådgivare blir din IP både en legal och en finansiell tillgång. Det handlar inte om att välja det ena eller det andra om du ska kunna uppleva maximal affärsnytta.

Att lova ROI

ETT GEDIGET IP-HANTVERK. Vi bygger upp företagens IP-plattform genom vårt gedigna rättighetsutvecklande arbete med patent, design, företagshemligheter, varumärken, avtal etc. Det blir ett kvitto på företagens innovationsförmåga i samband med att de utvecklar sina produkter, tjänster och affärsmodeller.

EN PROAKTIV AKTIVERING. De tillgångar och rättigheter som skapas behöver aktiveras och användas för att inte stanna vid en ekonomisk kostnadspost. Det blir en motor som tar tillvara på den IP-investering som tidigare är gjord.

MÄTBAR EFFEKT. I en cyklisk IP-process prioriterar vi de IP-aktiviteter som levererar bäst affärsresultat. Vi ser till att våra kunder har hög användbarhet av sin IP i, bland annat genom möjlighet till mer värdebaserade transaktioner, starkare samarbeten, väl definierade IP-rättigheter i förhandlingssituationer och tydligt underbyggda investeringsunderlag.

Föråldrat Modernt
Att hantera IP-portföljer utan att definiera värde AFFÄRER Värdecentrerad hantering av immateriella tillgångar och rättigheter som ger mätbara effekter
Ständigt hamna i situationer utan stöd i analys av risker och konsekvenser INSIKT Leverera tydliga rekommendationer i alla situationer
Bristfälliga beslutsunderlag som tenderar att bygga upp kostsamma IP-portföljer SPETS Proaktiva IP-strategier som ständigt skapar nya fördelar
Okunskap kring vilka immateriella tillgångar som stöttar och skyddar företagets visioner TILLVÄXT Aktivering av de tillgångar som stöttar företagets utveckling
Kostsamma investeringar som inte hanterar immateriella tillgångar och rättigheter utifrån affärsmål VÄRDE Finansiell och operationell avkastning genom investeringsmässiga beslut
= IP-kostnader som aldrig verkar tar slut RESULTAT = Return-On-Innovation®

Kontakta oss

Vi hjälper dig att sätta igång en process som stöttar företagets affärsprocesser och minskar affärsrisker. I hanteringen av dina immateriella tillgångar börjar vi bygga upp nya ekonomiska värden i företaget.