Affärsutveckla med
immateriella tillgångar
som hävstång

Vi hjälper dig att se, hantera och stärka dina immateriella tillgångar.

Följ oss!
Om du vill ha många goda IP-råd i små portioner är det bästa sättet att följa oss på LinkedIn.
Läs mer
Vi rekryterar!
Vi letar efter 2 passionerade ledare till vårt patentteam samt ännu flera nya kollegor.
Läs mer
Värdera mera!
När vi värderar kundernas immateriella tillgångar gör de alltid bättre och mer lönsamma affärer.
Läs mer

Return-On-Innovation®

Att bygga upp IP-portföljer är alltid en investering. För att investeringen inte ska förbli en kostnadspost, skapar vi insikter om potentiell utveckling och pekar mot det som stöttar företagets tillväxt. Med vår unika insikt ökar våra kunder värdet på sin verksamhet – de får mer Return On Innovation®

Att kunna lova ROI

Vi har utvecklat en unik process som hjälper våra kunder att lyckas med sin tillväxtresa. Vi kallar processen för Return-On-Innovation® och hjälper dig att identifiera och aktivera de värden som skapas till följd av företagets innovationsförmåga. Vårt mått på din framgång är att uppnå bättre kommersiella resultat med immateriella tillgångar som hävstång.

Return-On-Innovation® syftar till att bygga upp stora ekonomiska värden genom att identifiera, strukturera och prioritera era immateriella tillgångar som ofta är svåra att paketera och kommunicera. Return-On-Innovation® stöttar därmed företagets affärer och reducerar affärsrisker som kan vara kopplade till saknade eller otillräckliga affärsavtal.

Föråldrat Modernt
Att hantera IP-portföljer utan att definiera värde AFFÄRER Värdecentrerad hantering av immateriella tillgångar och rättigheter som ger mätbara effekter
Ständigt hamna i situationer utan stöd i analys av risker och konsekvenser INSIKT Leverera tydliga rekommendationer i alla situationer
Bristfälliga beslutsunderlag som tenderar att bygga upp kostsamma IP-portföljer SPETS Proaktiva IP-strategier som ständigt skapar nya fördelar
Okunskap kring vilka immateriella tillgångar som stöttar och skyddar företagets visioner TILLVÄXT Aktivering av de tillgångar som stöttar företagets utveckling
Kostsamma investeringar som inte hanterar immateriella tillgångar och rättigheter utifrån affärsmål VÄRDE Finansiell och operationell avkastning genom investeringsmässiga beslut
= IP-kostnader som aldrig verkar tar slut = Return-On-Innovation®

Kontakta oss

Vi hjälper dig att sätta igång en process som stöttar företagets affärsprocesser och minskar affärsrisker. I hanteringen av dina immateriella tillgångar börjar vi bygga upp nya ekonomiska värden i företaget.