Affärsutveckla med
immateriella tillgångar
som hävstång

Vi hjälper dig att se, hantera och stärka dina immateriella tillgångar.

Fullfölja PCT?
Vi tar hand om din PCT-fullföljning i en kostnadseffektiv, automatiserad process.
Läs mer
IP-Partner
Låter dig affärsutveckla med dina immateriella tillgångar och rättigheter som hävstång.
Läs mer
Värdera mera!
När vi värderar kundernas immateriella tillgångar gör de alltid bättre och mer lönsamma affärer.
Läs mer

Return-On-Innovation®

Bergenstråhle & Partners är pionjärer när det gäller att översätta din innovation till finansiella och operationella värden. Förutom att hjälpa innovativa företag att skydda sina innovationer, ser vi till att du vet hur du kan utveckla värdet på bolagets samlade kunskap.

Framgång mäts inte efter storleken på din IP-portfölj

Vi har utvecklat en unik process som hjälper våra kunder att lyckas med sin tillväxtresa. Vi kallar processen för Return-On-Innovation® och hjälper dig att identifiera och aktivera de värden som skapas till följd av företagets innovationsförmåga. Vårt mått på din framgång är att uppnå bättre kommersiella resultat med immateriella tillgångar som hävstång.

Return-On-Innovation® syftar till att bygga upp stora ekonomiska värden genom att identifiera, strukturera och prioritera era immateriella tillgångar som ofta är svåra att paketera och kommunicera. Return-On-Innovation® stöttar därmed företagets affärer och reducerar affärsrisker som kan vara kopplade till saknade eller otillräckliga affärsavtal.

Föråldrat Modernt
Att hantera IP-portföljer utan att definiera värde AFFÄRER Värdecentrerad hantering av immateriella tillgångar och rättigheter som ger mätbara effekter
Ständigt hamna i situationer utan stöd i analys av risker och konsekvenser INSIKT Leverera tydliga rekommendationer i alla situationer
Bristfälliga beslutsunderlag som tenderar att bygga upp kostsamma IP-portföljer SPETS Proaktiva IP-strategier som ständigt skapar nya fördelar
Okunskap kring vilka immateriella tillgångar som stöttar och skyddar företagets visioner TILLVÄXT Aktivering av de tillgångar som stöttar företagets utveckling
Kostsamma investeringar som inte hanterar immateriella tillgångar och rättigheter utifrån affärsmål VÄRDE Finansiell och operationell avkastning genom investeringsmässiga beslut
= IP-kostnader som aldrig verkar tar slut = Return-On-Innovation®

Kontakta oss

Vi hjälper dig att sätta igång en process som stöttar företagets affärsprocesser och minskar affärsrisker. I hanteringen av dina immateriella tillgångar börjar vi bygga upp nya ekonomiska värden i företaget.