• Ni är värda mer. Sannolikt mycket mer.

Värde & finansiell rådgivning

Immateriella tillgångar är finansiella tillgångar som går hand i hand med bolags innovation och affärsmål. Genom att arbeta med rättigheter som patent, upphovsrätt, varumärken, företagshemligheter och övriga immateriella tillgångar utifrån ett finansiellt perspektiv kan bolag skapa robusta affärsmodeller som inte bara överlever, utan ger bättre lönsamhet och skalbarhet.

Vi förstår att det kan vara utmanande att greppa värdet som immateriella tillgångar adderar till ett företag och de komplexa sambanden mellan affär, finansiellt och legalt värde. Vi har lång erfarenhet i detta och råder er gärna!

Tre sätt att arbeta aktivt med IP i
sin affär ur ett finansiellt perspektiv.

Värderesa

Immateriella tillgångar som teknologi, metoder, know-how, algoritmer, data, avtal etc, utgör tillsammans med patent, varumärken och företagshemligheter, viktiga byggstenar i bolagsvärdet. Ju smartare du investerar i din IP, desto värdefullare blir den.

Genom att förstå nuvärdet och ha en strategisk målbild kring värdet kan bolag arbeta med immateriella tillgångar för att öka bolagsvärdet. Detta är relevant exempelvis vid M&A, inför exit eller börsintroduktion.

Beslutsfattande

Beslutsfattare behöver förstå värdet av immateriella tillgångar så att bolaget kan ta beslut som ökar affärsvärdet. Exempel på affärsbeslut där immateriella tillgångar har stor betydelse är:

  • Beslut om hur årsavgifter och förnyelser ska relatera till respektive livscykel
  • Prissättning av royalty
  • Transferprissättning
  • Affärsmodeller med licenseringsfokus

Balansräkningen

Genom att kommunicera värdet av immateriella tillgångarna i balansräkningen kan bolaget synliggöra värden som annars inte syns. Genom att se IP-tillgångar ur ett finansiellt perspektiv, kan bolaget tillämpa samma ekonomiska styrsystem som för övriga tillgångar.

Att inkludera immateriella tillgångar på balansräkningen ger en mer komplett bild av företagets finansiella ställning, uppfyller redovisningsstandarder och ökar transparensen för investerare och kreditgivare.

Värdera immateriella tillgångar i specifika situationer.

  • Vid förvärv

  • Vid en avyttring av en innovationsportfölj

  • Vid försäljning av en specifik rättighet

  • Vid tvister

  • Vid överlåtelser

  • Vid dialoger med investerare

Söker du nya äventyr?
Ta en titt på vår karriärsida.

Är du intresserad av att hjälpa företag nå sin fulla potential? Trivs du i en miljö som präglas av innovation och kreativitet? Vill du dessutom jobba tillsammans med ett kompetent gäng som sätter laget före jaget är du välkommen till vår karriärsida.

Vem vet – kanske är du vår nästa stjärna.