Det finns en nyckel som ofta förbises av företag och som har ett enormt värde: immateriella rättigheter.
De kan generera intäkter, bidra till forskningsutveckling och säkerställa marknadsandelar. Immateriella rättigheter kommer säkerligen att få ditt företags värde att växa!

01. IDENTIFIERA DOLDA INKOMSTSKAPARE

Visste du att företag ofta sitter på underutnyttjade immateriella tillgångar (IP) som har potential att generera ytterligare intäkter?
Idag är det en branschförändrare att hitta dolda inkomstskapare bland ett företags immateriella tillgångar (IP). Fler och fler företag genomför omfattande genomlysningar av sin IP och utforskar kreativa licensieringsmöjligheter som har visat sig låsa upp tidigare outnyttjade intäktsströmmar.
Hur är detta tillämpligt på mitt företag? Att identifiera att oanvända patent, upphovsrätter eller varumärken kan vara värdefulla för andra industrier kan vara en väg till nya intäkter, genom licensiering. Med rätt strategi kan du stärka din verksamhets finansiella ställning.

02. PATENT – SÄKRA OCH UTÖKA MÖJLIGHETER

Vad är patent? Ett patent ger ägaren en exklusiv rätt att nyttja uppfinningen. Ägaren kan alltså hindra andra från att tillverka och sälja den patenterade tekniken. Denna exklusivitet erbjuder en konkurrensfördel och kan skapa ett inträdeshinder för potentiella konkurrenter på aktuell marknad.
Att skaffa patent ger inte bara ett skydd för ett företags innovationer utan kan också öppna dörren till fler affärsmöjligheter.
Ett starkt patentskydd kan öka ett företags marknadsandel, eftersom kunder dras till unika och skyddade egenskaper hos produkter eller tjänster. Det stärker företagets position som branschledare.

Patenterad teknik kan leda till licensavtal där andra företag betalar för att använda den patenterade tekniken, vilket ger en löpande intäktsström utan behov av ytterligare produktionskostnader.

03. STIMULERA INNOVATION

Systemet med immateriella rättigheter är avgörande för innovation eftersom det uppmuntrar till forskning och utveckling. Det ger skapare rättsligt skydd för nya idéer, vilket motiverar företag att investera tid och ansträngning. Med patent, upphovsrätter och registrerade varumärken kan innovatörer dela med sig av sitt arbete med en säkrad marknadsandel. Immateriella rättigheter främjar konkurrens och möjliggör kunskapsdelning mellan företag, vilket leder till nya och förbättrade produkter.

Att veta hur man ska utnyttja immateriella rättigheter kan vara klurigt, men oroa dig inte, det finns experter som kan guida dig mot dina affärsmål.

Dela med dig.