Det finns många kända prisstrategier som bolag kan använda sig av för att attrahera sin målgrupp. Idag ser vi allt fler bolag som tävlar om att erbjuda den billigaste varan. Detta priskrig har pågått länge men hur långt kan ett bolag pressa priset och hur många bolag kan gå med i priskriget innan de blir olönsamma? Jag vill rikta uppmärksamheten mot motsatta prisstrategi. Nämligen prispremiestrategin.

Prispremiestrategin går ut på att bolag erbjuder kunderna något som de inte kan hitta någon annanstans i form av exempelvis kvalitet, varumärkesassociering eller lösning. Bolag som lyckas skapa en ökad efterfrågan på varumärket eller tekniken kan således sätta en premie på sina produkter eller tjänster.

Denna strategi är intressant för företag som strävar efter framgång genom att skapa och upprätthålla exklusivitet inom sin nisch. Genom att förstå samspelet mellan exklusivitet, prispremier och immateriella rättigheter kan företag skapa en strategisk fördel som leder till högre marginaler och en bättre avkastning på sin investering.

Exempelvis kan etablerade varumärken ofta ta högre priser eftersom konsumenter associerar dem med positiva egenskaper som kvalitet, pålitlighet och prestige. Immateriella rättigheter spelar här en viktig roll då det hjälper bolag att ta kontroll över varumärket.

Ett annat exempel är patent. Genom att inneha ett patent ges företaget rätten att förhindra andra från att tillverka, använda, erbjuda till försäljning, sälja eller importera produkter som inkräktar på patentet. Företaget kan även licensiera dessa exklusiva rättigheter till andra parter. Det skapar möjligheter för företag att samarbeta, expandera och generera intäkter genom att ge andra företag tillfälle att dra nytta av deras innovation.

Är en prispremiestrategi rätt väg för ditt bolag?

Hör av dig så hjälper vi dig att få rättigheterna på plats.

Dela med dig.