Union 3

Hur får man IP Intelligence?

Tänk Business Intelligence. Business Intelligence (BI) är ju en kombination av att söka och hitta olika data, visualisera data och addera en affärsanalys för att hjälpa företag att fatta bättre och mer relevanta beslut. Samma sak med IP Intelligence men med den viktiga skillnaden att vi tar fram underlag med utgångspunkt i det som gömmer sig i databaser och andra källor som hanterar immateriella tillgångar och rättigheter. Det som representerar de riktigt stora värdena i ett bolag. Det är därför det är så viktigt!

IP Intelligence ger unikt affärsstöd och stöttar utvecklingsprocesser

Att "bara" undersöka och analysera insikter från IP-källor i en uppstart av ett utvecklingsprojekt är lite av en suboptimering. Vi maxar utvecklingen med starka beslutsunderlag inför, genom och efter hela processen. Ända fram till en relevant finansiell värdering och i olika affärsförhandlingar.

IP Intelligence
Union 3

Hur identiferar vi IP Intelligence?

  • Omvärldsanalyser. Här kan syftet t ex vara att identifiera okända konkurrenter, förstå deras teknik och utvecklingsstrategi, identifiera potentiella mål för förvärv och ge råd om din varumärkesposition.
  • Nyhetsgranskning. Här är syftet primärt att hitta dokument som ifrågasätter uppfinningshöjden eller nyheten med din idé. I en nyhetsgranskning får du ett dagsaktuellt svar. Därför tappar gamla undersökningar snabbt i relevans..
  • Freedom To Operate (FTO). Här är det huvudsakliga syftet att förstå förutsättningar på olika marknader när du står i begrepp att föra in en produkt på en ny marknad eller när du är i utvecklingsfasen av en ny produkt och du vill förvissa dig om att du har fritt spelrum. En FTO har också ett bäst före-datum då marknadsförutsättningar hela tiden förändras.
  • IP Clearance. Här är syftet att undersöka om IP (patent, designskydd, varumärkesskydd) som ägs av andra kan vara ett hinder för ditt företag, t ex när du själv vill ansöka om ett skydd. Här vill vi minimera risken till intrång i någon annans rättighet.
  • Bevakningar. Här är syftet att säkerställa investeringen i och exklusiviteten för dina patent, varumärken, design och domännamn över tid. Hel enkelt hålla dig uppdaterad på vad som händer på marknaden ur ett innovations- och IP-perspektiv.
  • Asset Insight. Här är syftet att skapa insyn i och kontroll över det som har störst värde i ditt bolag. Dina immateriella tillgångar. Du vill ju veta vilka tillgångar som bygger ditt bolags värde, hur du kan strukturera och kontrollera dem och framförallt, hur du kan nyttja dem för att skapa ökad affärsnytta.

Svart bälte i
beslutsunderlag

IP Intelligence hos Bergenstråhle är inte en titt i IP-data och en e-postad sammanställning av det vi ser. Det är affärskritiska insikter där vi djupdyker i och analyserar det som är relevant till dina ambitioner för marknad, teknik, utveckling av affären och din värdefulla varumärkesposition. Affärskoppling är den röda tråden när vi presenterar insikterna.

Union 3

Vi stöttar din utmaning med rätt analys

Vi är extremt noga med att fråga och förstå vad du vill åstadkomma med hjälp av den aktuella analysen.

  • mer värdebaserade transaktioner,
  • starkare samarbeten,
  • väl definierade IP-rättigheter i förhandlingssituationer,
  • tydligt underbyggda investeringsunderlag.

Utan starka analyser, inga goda råd

Vi samlar, strukturerar och tolkar all data så att alla i ditt team förstår och får den insikt ni behöver för att kunna driva bättre resultat och bygga mer träffsäkra, IP-stödda strategier.

Union 3

Vanliga frågor och svar