Union 3

Vi hjälper dig att få svart bälte i beslutsunderlag

IP Intelligence hos Bergenstråhle är inte en titt i IP-data och en e-postad sammanställning av det vi ser. Det är affärskritiska insikter där vi djupdyker i och analyserar det som är relevant till dina ambitioner för marknad, teknik, utveckling av affären och din värdefulla varumärkesposition. Affärskoppling är den röda tråden när vi presenterar insikterna.

Tänk affärsstöd och process istället för projekt

Så här vill vi att du ska tänka för att först skaffa dig och sedan kunna använda de mest relevanta insikterna till ditt IP-arbete.

IP Intelligence
Union 3

Vi stöttar din utmaning med rätt analys

Vi är extremt noga med att fråga och förstå vad du vill åstadkomma med hjälp av den aktuella analysen.

 • mer värdebaserade transaktioner,
 • starkare samarbeten,
 • väl definierade IP-rättigheter i förhandlingssituationer,
 • tydligt underbyggda investeringsunderlag.

Utan starka analyser, inga goda råd

Vi samlar, strukturerar och tolkar all data så att alla i ditt team förstår och får den insikt ni behöver för att kunna driva bättre resultat och bygga mer träffsäkra, IP-stödda strategier.

Kontinuitet, timing
och beslutskraft

Precis som för andra affärspåverkande delar av din verksamhet behöver IP hanteras kontinuerligt. Du behöver ha rätt timing i viktiga beslut, kunna dra nytta av investeringar som gjorts och även kunna ifrågasätta värdet av tidigare beslut. Genom IP Partner™ löser vi den viktiga kontinuiteten och tar ansvar för att driva immaterialrättsfrågorna i din vardag.

Union 3

Byggstenarna i IP Partner

I IP Partner™-processen finns moment som, var för sig, hjälper till att lotsa IP-arbetet framåt steg för steg. Hanterade som kontinuerlig process, leder de mot tillväxt och ökad lönsamhet.
 • Proaktiv projektledning och coachning med tydliga aktiviteter som följer ert verksamhetsår med affärsplanen i botten.
 • Verksamhetsnära rådgivning med affärsstödjande aktiviteter som driver insikter och skapar hög relevans.
 • Modulbaserat upplägg med valbara tjänster som passar just ditt företag.
 • Brett kompetensstöd med tillgång till ett eget team runt IP, juridik och specifik rådgivning.
 • Förutsägbara kostnader då IP Partner™ följer en abonnemangsmodell.
 • Överskådlig IP-portfölj via en digital plattform som visar portfölj, status och deadlines samt detaljerad information vid behov.
 • Löpande utveckling av samarbetet genom årlig ”review” och plan med överenskomna förbättringspunkter.
Union 3

Vanliga frågor och svar