Kombinationen av teknologi och kreativitet

Utveckling av dator- eller Tv-spel (konsol, PC eller mobil) tar ofta flera år och kostnaderna varierar betydligt. Oavsett produktionens storlek, vare sig det är en mindre oberoende indie-studio eller studios med en stor utgivare som skapar AAA-spel, alstrar teamen otaliga immateriella egendomar (”IP”) och tillgångar, genom att kombinera teknologi och kreativitet. Med höga produktionskostnader och långa utvecklingstider är det viktigt för alla aktörer inom spelbranschen att säkra IP-rättigheterna och att utvecklare, utgivare och distributörer ser till att spelet skyddas från kopior.

IP i ett spel

Upphovsrätt

Vad kan betraktas som immateriell egendom i ett spel? IP i ett spel är sällan synligt för slutkunden, som i detta fall är spelaren. Koden som utgör spelets back-end och front-end, är ofta de centrala tillgångarna i spelutvecklingen. Koden (käll- och objektkod) skyddas av upphovsrätt. Annat som skyddas av upphovsrätten är de visuella elementen så som grafik, kartor, byggnader, spelkonst, karaktärer och design och auditiva element såsom, musik röstinspelningar, berättelse, in-game-dialoger.

Upphovsrätten uppstår automatiskt vid skapandet och kan inte registreras (förutom i några länder, som USA och Kina). Upphovsrätten finns till för att skydda spelets kreativa och konstnärliga uttryck.

Varumärke

En annan central IP-tillgång som spelbolag kan nyttja är varumärkesrättigheter. Varumärken kan som oregistrerade, åtnjuta vissa rättigheter. Men varumärken får fullständiga lagliga rättigheter först när de registreras formellt. Varumärken i ett spelbolag kan utgöras av företagets namn eller logotyp, spelets titel eller undertitel, liksom namn/utseende på karaktärer, för att nämna några exempel. Ett varumärke används för att skilja spelet från andra spel för konsumenten. Om en extern part vill använda någon egenskap, som ligger inom varumärkesskyddet behöver dessa formellt få ett godkännande av aktuell speltillverkare dessa godkännanden regleras i licensavtal.

Patent och design

Patent används främst för spelhårdvara (kopplad till konsoler) eller andra tekniska lösningar. Men patent kan även registreras för mjukvara som berör spelmekanik, spelutformning eller tekniska innovationer för programvarunätverk eller databasdesign. Det finns även en möjlighet för spelbolag att söka designskydd för grafiska uttryck, såsom spelets användargränssnitt.

Företagshemligheter

Företagshemligheter är ett verktyg som företag kan använda för att skydda konfidentiell affärsinformation, såsom metoder för spelutvecklingen, kontakter med utgivare, middleware-företag eller utvecklare. Man bör också reglera annan relevant information som är värdefull för företaget, såsom algoritmer, kundlistor, communities, avtalsvillkor, prissättningsinformation, utvecklingsverktyg och licensavtal.

Sammanfattning

De verktyg du kan använda för kontroll och åtkomst till IP i ett spel är:

  • Patent – tekniska lösningar
  • Varumärken – varumärke och logotyp etc.
  • Designrättigheter – grafiska uttryck
  • Upphovsrätt – Källkod, grafik, musik, text, databaser – kreativa uttryck
  • Företagshemligheter – Viktig företagsinformation som hålls hemlig
  • Avtal – Definiera och kontrollera relationer och överenskommelser
  • Data – Säkra känslig information

Vill du veta mer?

På Bergenstråhle & Partners arbetar Alva Hansson och Emelie Apéll regelbundet med ett flertal företag (studios, utgivare etc.) i alla storlekar inom spelbranschen och ger råd om hur de kan säkra sina IP-rättigheter när de utvecklar ett spel. Tillsammans har de sammanfattat en lista över vad man ska tänka på när man utvecklar ett spel och vad man ska tänka på före, under och efter lanseringen, vilken snart kommer att släppas.

Är du en spelutvecklare eller arbetar inom spelbranschen och vill komma i kontakt med våra experter på ämnet? Kontakta Alva eller Emelie för att få veta mer: alva.hansson@bergenstrahle.se och emelie.apell@bergenstrahle.se.

Dela med dig.