I tidigare artikel publicerad under titeln ”IP – En nödvändighet för spelutvecklare” gick vi igenom hur dator- och tv-spel kan skyddas från kopior genom att säkra upp befintliga immateriella tillgångar. Att veta vad som kan skyddas i ett spel är viktigt för att kunna förstå vilket skydd spelet ska ha vid lansering, vilket beskrevs i föregående artikel. I denna artikel kommer vi istället att fokusera på hur spelet ska skyddas och vilka prioriteringar som finns vid tidig utvecklingsfas, innan lansering och efter lansering av spelet. Detta ger dig som läsare en inblick i hur vi på Bergenstråhle jobbar med våra spelkunder under hela förloppet från idé till lansering.

11 framgångsnycklar till ditt spelutvecklingsprojekt

Tidigt i utvecklingen

 1. Säkerställ intern kontroll/ägande i avtal, av de tillgångar som utgör spel och varumärke.
 2. Säkerställ att spelets namn kan användas på de relevanta marknader. Hela världen, EU, USA, Kina? Är relevanta domännamn lediga?
 3. Registrera namnet på spelet som varumärke direkt (beroende på budget/namnprocess). Registrera relevanta domännamn. Registrera relevanta konton på sociala medier.
 4. Säkerställ att spelet inte anklagas för att ha kopierat skyddade element från andra spel.

Innan spelet släpps

 1. Lämna in en upphovsrättsregistrering i USA (ev. Kina) för det färdiga spelet.
 2. Överväg att varumärkesregistrera namnet och logotypen om det inte redan är gjort. Säkerställ att kontroll finns på relevanta marknader.
 3. Identifiera de huvudsakliga immateriella tillgångarna för det färdiga spelet. Säkerställ att de kontrolleras på relevant sätt och ta steg för att säkra kontrollen vid behov – t.ex. genom att registrera vissa av dem som design eller varumärken och specificera hur dessa tillgångar får användas internt och externt av tredje part. T.ex. Får fans göra ”let’s play videos”? Får de tjäna pengar på det?
 4. Överväg andra former av registrerat skydd och andra länder där kontroll är relevant.

När spelet är släppt

 1. Säkerställ att de mest värdefulla tillgångarna för spelet och spelets varumärke fortfarande är inom den kontinuerliga kontrollen.
 2. Bevaka och följ upp hur tillgångarna används av tredje part – fans, avtalspartners och förläggare. Följer de avtalen som ni har?
 3. Utarbeta en policy och process för hur generella kopior/kloner ska hanteras. Utvärdera om de har kopierat delar som är kontrollerade/skyddade och gör en plan för hur det ska hanteras.

Dela med dig.