Standardpatent (sk. SEP – Standard Essential Patent), som utgör ryggraden i många teknologiska och industriella framsteg, är en nyckelkomponent som möjliggör interoperabilitet mellan olika system.

Licensiering av standardpatent är en kritisk komponent i den teknologiska utvecklingen idag. Genom att göra tekniska standarder tillgängliga för alla företag och branscher möjliggör denna praxis samarbete och innovation.

Det innebär också att alla som tillverkar och säljer cellulära (IoT) lösningar behöver säkra licenser till dessa standardpatent.
Det kan vara en 5G-uppkopplad brödrost, en 4G-uppkopplad elbilsladdare eller en 3G-uppkopplad GPS för båtar. Men det gäller även WiFi och andra standardiserade kommunikationsteknologier.

Licensiering av standardpatent är en komplex och mångfacetterad process som kräver specialiserad kunskap och expertis. Expertisen hos professionella som förstår standardiseringens komplexa karaktär, patentens essentialitet, förhandling, efterlevnad och värdering är ovärderlig. Utan denna expertis kan företag hamna i rättsliga tvister eller riskera betala överdrivna licensavgifter.

Vi har den erfarenheten, efter att ha jobbat med SEP-licensiering i över 15 år. Och vet dessutom hur de stora patentinnehavarna resonerar och argumenterar.

Tre viktiga punkter att tänka på i detta arbete

Fastställa Essentialitet:

Många bolag hävdar att de har standardpatent, men få kan underbygga det påståendet. Så kallade standarddeklarationer är bara en indikation, inte en garanti. Och de många rapporter och verktyg som påstås visa standardpatent är inte till någon hjälp – det är tyvärr mest pseudovetenskap.

Det behövs en expert för att bedöma vilka patent som är essentiella och behöver licensieras, vilket sparar både tid och resurser. Denna bedömning är avgörande för att undvika onödiga licensavgifter.

Förhandla om rättvisa och rimliga villkor (FRAND)

Licensiering av standardpatent innebär förhandlingar mellan patentinnehavare och licenstagare. Erfarna experter har en förmåga att utforma licensvillkor som är rättvisa och balanserade (sk. FRAND), vilket tar hänsyn till intressena hos alla inblandade parter.

Royalty-satser:

Att fastställa värdet av standardpatent och sätta lämpliga royalty-satser kan vara utmanande. Experter har kunskapen och verktygen för att bedöma patentens värde baserat på deras essentialitet, marknadsefterfrågan och andra faktorer. Det säkerställer att patentinnehavaren får rättvis kompensation och licensintagaren betalar en rimlig royalty.

Dela med dig.