Hur kan immateriella tillgångar (IP) göra ditt företag mer värdefullt? Det finns flera exempel på världsledande företag som lyckats öka sitt värde genom att strategiskt arbeta med IP. I denna artikel ger vi exempel på hur Pfizer, LEGO, Apple och Nike gjort just detta. Vi hoppas inspirera dig till att påbörja en liknande resa.

01. Identifiera och kontrollera dina tillgångar
– det gör större skillnad än du tror!

En väl genomtänkt affärsstrategi ger ditt företag möjlighet att vårda kreativitet, driva innovation och bygga en grund för långsiktig framgång. Men visste du att vägen till framgång börjar med att erkänna kraften i din IP?
Att identifiera och ha kontroll över dina immateriella tillgångar är ett grundläggande steg mot att kunna göra affärer av företagets innovationer, idéer och skapelser. Oavsett om det är patent, varumärken, avtal eller affärshemligheter kan värdet av IP inte överskattas.

Genom att säkra dina IP-tillgångar skyddar du inte bara dina unika bidrag från intrång utan får också en konkurrensfördel på marknaden och möjlighet att göra affärer med dem. Därför rekommenderar experter att alla företag genomför en genomlysning för att identifiera just det företagets affärsstrategiskt mest viktiga tillgångar.

En liknande resa gjordes år 1999 då läkemedelsföretaget Pfizer patenterade läkemedlet Viagra. Detta var ett banbrytande läkemedel mot erektil dysfunktion. Sedan dess har Viagras exklusivitet på marknaden lett till Pfizers enorma framgång, där läkemedlet genererar miljarder dollar i intäkter årligen. Allt tack vare en genomtänkt patentering.

02. IP-strategi
– en genomtänkt koppling till affärsplanen

En robust och smart IP-strategi är avgörande för alla framåtsträvande organisationer. Men vad är en IP-strategi? En IP-strategi är en noggrant utformad plan som anpassar hanteringen av er IP efter era affärsmål. Det kan exempelvis innebära att man endast registrerar rättigheter på marknader aktuella för affären, är vaksam mot potentiella intrång och ser till att IP ingår som en naturlig del i alla typer av avtal. IP ska vara närvarande vid alla strategiska beslut.
Det kan vara klurigt att ta fram en IP-strategi och därför är det viktigt att ta experthjälp. Experterna kan hjälpa dig genomföra en omfattande genomlysning av företaget för att identifiera dina immateriella tillgångar och sedan, tillsammans med dig, prioritera vilka som är mest avgörande för din affär och långsiktiga tillväxt.

LEGO Group, känd för sina ikoniska sammankopplade klossar, använde effektivt sin IP-strategi för att bli en av världens mest värdefulla leksakstillverkare. Genom att aggressivt skydda sin patenterade tegel-design och sina distinkta varumärken kunde LEGO hindra konkurrenter från att kopiera dess framgångsrika produkt. Denna hantering av IP säkrade inte bara deras marknadsposition utan gjorde det också möjligt för dem att utforska licensieringsmöjligheter och förstärka varumärkets globala räckvidd och lönsamhet.

03. Utforska licensiering och partnerskap
– generera ytterligare intäktsströmmar

Att utforska licensiering och partnerskap är ett strategiskt tillvägagångssätt som kan låsa upp en mängd möjligheter för företag och skapa betydande värde från deras IP.

Licensiering

Licensiering innebär att man ger tillstånd till någon att använda IP (såsom patent, varumärken, mjukvara) i utbyte mot något; särskilda villkor eller en avgift till exempel.

Genom att licensiera IP till andra kan man generera ytterligare intäktsströmmar utan att investera kapital. Licensavtalen kan möjliggöra en större räckvidd av IP:n, till nya marknader eller industrier, nå en bredare publik och förhoppningsvis maximera den kommersiella potentialen hos det som licensierats ut.

Partnerskap

Partnerskap är ett arrangemang där två eller flera individer eller enheter samarbetar och fördelar resultat och ansvar. Strategiska partnerskap kan göra det möjligt för företag att nyttja varandras tillgångar och kan därmed kombinera styrkor och resurser för att skapa innovativa produkter eller tjänster. Här är det extra viktigt att IP finns med i samarbetsavtalet.
Att ta till sig licensiering och partnerskap som en del av en IP-driven strategi gör det möjligt för företag att dra nytta av sina innovationer, bredda sin affär och i slutändan frodas på en global marknad.

Samarbetet mellan Apple och Nike när de gick ihop 2006 för att skapa Nike+ iPod Sport Kit är ett perfekt exempel på partnerskap. De integrerade Nikes kunskap om löpning med Apples iPod. Detta partnerskap gjorde det möjligt för löpare att spåra sina träningspass och synkronisera data med sina iPods, vilket förbättrade båda företagens erbjudanden och ökade bägges kundbaser.

Dela med dig.