Stärk din marknadsposition genom ökad IP-aktivitet

Invention Harvesting med Bergenstråhle som facilitator stärker din marknadsposition genom att skapa ökad IP-aktivitet.

Utmana Status Quo

Med Invention Harvesting utmanar vi nuläget och ger bolaget ökad insikt i hur man kan tänka för att bli medveten om att det uppstått uppfinningar som går att skydda, som kan bidra till företagets utveckling. Skyddsformerna handlar ofta om patent, företagshemligheter och designskydd, men även andra skyddsformer kan komma ifråga.

 

Som facilitator ställer vi frågor som mejslar fram potential till nya uppfinningar; vilket problem försökte ni lösa när ni skapade en produkt? Vilka utmaningar stötte ni på när ni utvecklade produkten och hur hanterade ni dessa? Vilka funktioner i en produkt finns inte i konkurrerande produkter och vilka tekniska detaljer får en produkt att fungera bättre än andra lösningar? När uppfinningen är en systemlösning ställer vi också frågor kring innovativ hantering av in- och utdata till systemet.