För att erhålla ett patent måste en uppfinning vara ny, vilket innebär att den inte tidigare har varit offentligt tillgänglig innan patentansökan lämnats in. Offentligt tillgänglig innebär till exempel tidigare publicerade patent eller patentansökningar, vetenskapliga publikationer, offentliga presentationer på konferenser eller på vetenskapliga postrar, produktbeskrivningar, eller webbplatser.

Många uppstartsföretag inom life science-sektorn har sitt ursprung i den akademiska världen, ofta via banbrytande forskning vid universitet och forskningsinstitutioner. Förhållandet mellan akademi och entreprenörskap främjar innovation och även omvandlingen av vetenskapliga upptäckter till praktiska tillämpningar och kommersiella företag. Denna dynamik innebär emellertid en känslig balans mellan att dela med sig av kunskap och samtidigt skydda immateriella tillgångar. Detta i sin tur kan utgöra en utmaning för en uppfinnings nyhetsvärde, eftersom strävan att dela vetenskapliga framsteg ofta leder till offentliggörande av nya upptäckter genom publikationer och presentationer.

Att balansera publicering av resultat och skydd av immateriella tillgångar kräver således strategiska beslut om vilken information som ska offentliggöras och när detta ska ske. Detta är avgörande för att locka samarbetspartners, investerare och för att bestämma vilken proprietärkunskap som ska hållas konfidentiell eller skyddas genom patent, företagshemligheter, eller via andra metoder.

För akademiska entreprenörer och uppstartsföretag är det inte sällan avgörande att skydda specifik information genom sekretess för att uppnå strategiska fördelar. Detta inkluderar även resultat som inte genererade ett förväntat utfall. Genom att selektivt hålla tillbaka sådan information kan uppstartsföretag få ett försprång, behålla konkurrensfördelar, förbättra strategier och produkter utan att exponera sårbarheter för konkurrenter eller riskera att minska nyhetsvärdet för en uppfinning.

På Bergenstråhle & Partners förstår vi vikten av immateriella tillgångar för framgången hos uppstartsföretag inom bland annat life science-sektorn och behovet hos akademiska forskare verksamma i sådana företag att publicera sina resultat. Vårt erfarna team av professionella konsulter kan tillhandahålla skräddarsydd vägledning och strategisk rådgivning för att hjälpa akademiska entreprenörer och uppstartsföretag att fatta informerade beslut om sina immateriella tillgångar.

Så till er som är akademiska entreprenörer, oavsett om det handlar om att utforma en IP-strategi, genomföra nyhetssökningar, utforma patentansökningar eller navigera i komplexiteten av tillämpning och licensiering av immateriella tillgångar, så kan vi hjälpa till att maximera värdet av era immateriella rättigheter. Genom att samarbeta med oss kan ni dra nytta av vår expertis och våra resurser för att skydda era innovationer, förbättra er konkurrensposition och driva affärstillväxt och framgång.

Dela med dig.