Immateriella tillgångar

Säg hej till våra experter.
Kompetens som gör skillnad för alla företag som vill finna sitt rätta värde.

Behöver världen IP?

Skulle utveckling, nya tekniska lösningar, nya musikaliska verk eller ny mjukvara till stöd för operationer av patienter på distans...