Urban Nyberg

European Patent Attorney, IP Management urban.nyberg@bergenstrahle.test +46 76 534 57 60 Linköping

Urban är European Patent Attorney på Bergenstråhle & Partners och har varit verksam inom området immateriella rättigheter sedan 1994, både inom industrin och i konsultverksamhet. Urban arbetar med de flesta aspekter av immateriell egendom. Han hanterar frågor som patentutformning och hantering av hela patentprocessen, främst inom mekanik och IT, med ett särskilt intresse för fordonsindustrin. Han ger råd om skyddsstrategier och kommersialisering av immateriell egendom. Urban har ett stort intresse för IP-strategier inklusive utveckling av IP-stödjande affärsstrategier som underlättar kommersiell framgång. Urban fungerar också som föreläsare i IP-relaterade frågor. Han har en civilingenjör i maskinteknik och en högskoleexamen i elektronik och telekommunikation, samt ledarskapsutbildning. Innan han började på Bergenstråhle & Partners har han arbetat på andra IP-konsultföretag och inom industrisektorn på Nokia, där han ledde patentavdelningen för enheten Multimedia Terminals, senare som enhet för hemkommunikation.