Bergenstråhle & Partners är en fullservicebyrå inom immaterialrätt. Med immateriella tillgångar och rättigheter (kortfattat ”IP”) som företagens mest värdefulla egendom, har vi på Bergenstråhle en viktig uppgift att hjälpa våra kunder att skapa affärsfördelar från den IP som har strategiska eller finansiella värden. Dagligen hjälper vi våra kunder med rådgivning, affärsstrategier och rättighetshantering som en central affärspartner till våra kunder.

Vi söker nu en Senior Business Advisor som ska leda vårt samarbete med prioriterade kunder genom ett fokuserat affärsansvar. Kunderna som du kommer att ansvara för är bland bolagets mest strategiska kundkonton.

Inom rollen driver du, tillsammans med teamet, utvecklingen av Bergenstråhle som en nära partner till dessa bolag. Vårt mål med rollen är att de tryggt lägger en del av sin verksamhet i den funktion och det ansvar som vi ombesörjer för dem. Du blir den naturliga bryggan mellan förståelsen och förtydligandet av kundens behov inom IP samt i utvecklingen och omhändertagandet av lösningar genom vårt kundteam.

Du är duktig på att arbeta relationsdrivet i kundens organisation. Du vet hur du framgångsrikt driver lösningsorienterad försäljning, stänger säljavslut, samt sätter upp projekt med tydliga och lönsamma leveranser. Du är duktig på att bygga kundplaner på strategisk nivå, vilket du gör med affärsmässig kompetens och stort affärsintresse. Du har också en viktig roll i att leda, engagera och följa upp vårt kundteam som arbetar med den aktuella kunden.

Du agerar lösningsorienterat och använder vår samlade kompetens och samarbetspartners för att skapa de bästa lösningarna. I din vardag omhändertar du bolagets mål för planering och driv av omsättning, tillväxt, lönsamhet, försäljning, erbjudanden och leveranser.

Dina mål:

 • Finansiella affärsmål på en portfölj med strategiska kunder.
 • Leda kunden genom en tillväxtdrivande kundplan med strategisk höjd som
  förenar deras behov med våra lösningar och mål för ömsesidig framgång.
 • Säljmål för tillväxt och breddad affär.
 • Kundnöjdhet

Dina arbetsuppgifter och arbetssätt:

 • Ett relationsdrivet och lösningsorienterat arbetssätt med kunden
 • Ett löpande, metodiskt och långsiktigt arbete med att kartlägga, etablera och
  upprätthålla viktiga relationer i kundens organisation.
 • Agera starkt konsultativ och använda din breda affärsförståelse och
  erfarenhetsbas för att identifiera och strukturera upp komplexa behov så att de blir tydliga och möjliga att omhänderta.
 • Ett analytiskt och insiktsfullt arbetssätt av strategisk höjd som visar din förståelse
  för kundens behov och hur det kan förenas med lösningar genom vår verksamhet.
 • En rullande strategisk kundplan som förenar kundens behov med våra lösningar som tydligt beskriver hur du ska utveckla affären, leda kunden till framgång och driva vårt kundteam mot uppsatta mål.
 • Etablerande av långsiktiga relationer drivet genom IP-partner och ROI-fokuserade arbetsmodeller tillsammans med kunden.
 • Ett säljarbete drivet genom en konsultativ försäljning och successivt utvecklat förtroende hos kunderna.
 • Planera, bevaka och omhänderta en mycket god lönsamhet i uppdrag och på kunden som helhet. Säkerställa bolagets marginaler i de löpande uppdragen.
 • Arbeta värdebaserat genom att vid införsäljning planera och vid leverans ta betalt för genererat värde av våra uppdrag och leveranser.

Som Senior Business Advisor ser vi att du trivs i en roll med många kontaktytor, är bekväm i att ge rådgivning för att stötta kunden att komma fram till kloka beslut för deras affär, samt arbeta medvetet och engagerat i att skapa den bästa möjliga affären för Bergenstråhle.

Vi vill vara din bästa arbetsgivare

Vi är en prestigelös grupp som har samarbete och trivsel som ledord. Vi befinner i en spännande framtidsbransch där det händer mycket och där Bergenstråhle & Partners dessutom har ett nytt sätt att se på IP och hur vi samarbetar med kunder. Hos oss är det tillåtande och tryggt.

Du erbjuds stor frihet att utveckla dig själv och rollen samtidigt som du får stöd av organisationen för att vi tillsammans ska nå våra gemensamma mål.

För upplysningar om tjänsten eller rekryteringsprocessen:

Senior Talent Acquisition Specialist Tina Johnsson på telefon 079-101 74 64, tina.johnsson@bergenstråhle.se

Välkommen till Bergenstråhle.