Attorney at Law

Christin Serlow

Följ på LinkedIn Christin Serlow Attorney at Law christin.serlow [at] bergenstrahle.se +46 79 102 66 77 Stockholm

Emelie Apéll

Följ på LinkedIn Emelie Apéll Attorney at Law emelie.apell [at] bergenstrahle.se +46 79 100 42 72 Göteborg Emelie är jurist och immaterialrättskonsult som ger övergripande strategisk och kommersiell rådgivning i ämnet. Vanliga och återkommande frågor som Emelie hanterar är relaterade till ansökningsprocesser för varumärken, avtal och intrångsprocesser. Med sin erfarenhet av att hantera varumärkesansökningar och …

Emelie Apéll Läs mer »

Maria Parts

Följ på LinkedIn Maria Parts Attorney at Law maria.parts [at] bergenstrahle.se +46 73 416 54 19 Stockholm Maria är en kommersiellt inriktad jurist med expertis inom allmän avtalsrätt. På Bergenstråhle fokuserar Maria på affärsjuridik, avtalsutformning, förhandling och proaktiv juridisk rådgivning med kundens affärsbehov i fokus. Maria hjälper våra kunder med hantering av lagar och avtal …

Maria Parts Läs mer »

Alva Hansson

Följ på LinkedIn Alva Hansson Attorney at Law alva.hansson [at] bergenstrahle.se +46 79 102 33 28 Göteborg Alva är jurist specialiserad på IP-strategi, förvaltning, licensiering, förhandling och rådgivning i inom immateriella rättigheter och tillgångar. Alva har även erfarenhet av juridisk rådgivning och strategier gällande företagshemligheter och otillbörlig marknadsföring samt hur juridiska strategier och immateriella tillgångar …

Alva Hansson Läs mer »

Mikael Frejd

Följ på LinkedIn Mikael Frejd Attorney at Law mikael.frejd [at] bergenstrahle.se +46 79 102 72 71 Värnamo

Olena Moroz

Följ på LinkedIn Olena Moroz Attorney at Law olena.moroz [at] bergenstrahle.se +46 79 103 98 08 Stockholm

Gabriella Lundqvist

Följ på LinkedIn Gabriella Lundqvist Attorney at Law gabriella.lundqvist [at] bergenstrahle.se +46 79 100 28 58 Stockholm

Nina Bywall

Följ på LinkedIn Nina Bywall Attorney at Law nina.bywall [at] bergenstrahle.se +46 79 100 42 62 Stockholm

Daniel Ullman

Följ på LinkedIn Daniel Ullman Attorney at Law, IP Law & Litigation daniel.ullman [at] bergenstrahle.se +46 70 531 55 15 Värnamo Daniel är partner, Attorney at Law och auktoriserad svensk patentombud vid Bergenstråhle. Daniel har mer än 15 års erfarenhet från immaterialrätt. Han arbetar främst med patent-, varumärkes- och designrätt, marknadsförings- och avtalsrätt, upphovsrätt och …

Daniel Ullman Läs mer »

Christer Löfgren

Följ på LinkedIn Christer Löfgren Attorney at Law christer.lofgren [at] bergenstrahle.se +46 79 100 12 32 Stockholm Som Attorney at Law hos Bergenstråhle jobbar Christer Löfgren både brett och djupt med uppdrag som knyter an till IP hos våra kunder, speciellt avseende tvistlösning/förhandling, immaterialrättsfrågor, företagshemligheter, IP-avtal och IP-baserade affärsstrategier. Christer har varit chefredaktör och juridisk …

Christer Löfgren Läs mer »