HUR viktigt är patent?

Ofta de mest värdefulla (immateriella) tillgångar din verksamhet har, inte minst i kombination med specifik och dokumenterad know-how och ditt varumärkes uppfattade position på en marknad. På Bergenstråhle hjälper vi dig att skapa patentansökningar för din viktigaste tekniska utveckling och driver sedan igenom dessa till starka patent. Vi bygger upp er patentportfölj med basen i bolagens innovationskraft och affärsplan.

Patent som affärsbyggare

Patent kan göra det lättare för dig att väcka intresse för ditt företag när du söker investerare eller vill sälja en produkt, ett koncept eller ditt företag. En affärspartner som får tillgång till skyddad och väl dokumenterad teknik är ofta beredd att betala mer för det du har att erbjuda.

Vilken roll kan patent ha i DIN verksamhet?

När du väl fått ditt/dina patent ska vi definiera i din patentstrategi, d v s hur du avser att använda patenten. Kanske ska företaget licensiera ut hela eller delar av er patentportfölj, kanske ska de användas som värdefull tillgång i samband med kommersialiseringsaktiviteter eller, kanske ska patenträttigheterna säljas eller delas med andra? Kanske har du som mål att aktivt hindra intrång från andra i dina patent?

 

Här är ett urval av de mest förekommande skälen till att ansöka om patent:

  • Patent som skydd för din ekonomiska investering i att utveckla ny teknik. Det tar både tid och kostar en hel del att utveckla sina tekniska lösningar, därför vill du ha Return On Innovation® på dina investeringar.
  • Patent som verktyg för att stärka din marknadsposition. Du får en stark position om du kan hindra andra från att konkurrera inom din nisch.
  • Patent som skydd mot efterapning. Det är svårt att omsätta en idé till något konkret som kan marknadsföras och säljas. Med ett patent avskräcker du andra från att härma din lösning.
  • Patent som underlag till licensiering. Det finns andra som kan ha både intresse och resurser att kommersialisera din produkt på olika marknader. Det kan vara ett mycket lönsamt sätt att tjäna pengar på din produkt, utan att själv behöva etablera en egen kommersiell verksamhet på vissa marknader.
  • Patent som varumärkesbyggare. En stark patentportfölj visar att bolaget har teknisk expertis och innovationskraft och att ni är måna om att säkra immateriella tillgångar. Investerare och potentiella samarbetspartners värdesätter det.