Nyligen presenterade World Intellectual Property Organization (WIPO) och Italy’s Luiss Business School (LBS) rapporten “World Intangible Investment Highlights” som åskådliggör en tydlig och kraftfull utveckling: investeringar i immateriella tillgångar som varumärken, design och know-how växer i imponerande takt.

Bergenstråhle & Partners har länge betraktat IP som en finansiell tillgång och en investering för innovativa bolag. Följaktligen vill vi dela med oss av några intressanta insikter från rapporten.

  • Rapporten lyfter fram Sverige, tillsammans med USA och Frankrike, som ett av de mest intensiva länderna när det gäller investeringar i immateriella tillgångar. Vi är stolta över att verka i ett land som ligger i framkant av denna utveckling och ser det som en bekräftelse på att vår strategi att investera i immateriella tillgångar är rätt väg att gå.
  • Mjukvara, data och varumärken har idag den snabbaste tillväxten bland IP-investeringar. Dessa tillgångar är centrala för transformationen av smarta samhällen, digitalisering, AI och IoT. Därför är det sannolikt att IP-investeringar kommer att bli ännu mer betydelsefulla för tekniska bolag inom en snar framtid.
  • Trots globala kriser och stigande räntor har investeringar i immateriella tillgångar fortsatt att öka. Detta visar att företag som satsar på immateriella tillgångar står sig bättre.

Finansiell IP är fortfarande ett nytt begrepp för många, och det finns en ovana att betrakta IP som en tillgång. Men det är aldrig för sent att börja tänka i nya banor! IP-investeringar är inte bara en möjliggörare för innovation, utan även för ekonomisk tillväxt.

Vi är övertygade om att den globala trenden kommer att fortsätta i samma riktning och hoppas kunna inspirera ledare och företag att se IP som en finansiell tillgång.

Vi uppmuntrar företag och beslutsfattare att ta del av denna rapport och överväga hur ni kan integrera dessa insikter i era strategier

Trevlig sommarläsning!

 New WIPO Data Show Intangible Asset Investment Growing Fast, Spreading Globally

Dela med dig.