Värdet av god design

”Idag betraktar vi oss själva som marknadsledare. Det kontinuerliga och noggranna arbetet med att skapa patent, designskydd och varumärken har hjälpt till att ta oss hit. De immateriella tillgångarna använder vi i olika sammanhang och kan t ex ligga till grund för bra licensavtal i olika typer av samarbeten och i uppköpssituationer för att nämna ett par områden. Vi blir hela tiden bättre på att förstå vad vi kan använda vår IP till i ett affärssammanhang, säger Bo Lindqvist, Utvecklingschef rullstolar på Etac Supply Center i Anderstorp.”

Att god design är en förutsättning för att produkten ska bli omtyckt och fungera i sin rätta miljö, det kom Etac tidigt underfund med. Och som samarbetspartner till Etac sedan 1987 då de var ”det lilla företaget” i Anderstorp, har Bergenstråhle & Partners fått möjligheten att stötta företagets utveckling, teknik och designarbete genom hanteringen av främst designskydd, patent, varumärken och konkurrentbevakningar.

Etac är det svenska innovationsföretaget inom hjälpmedelsbranschen som sedan tidigt 70-tal gett människor med fysiska begränsningar, möjlighet att leva sina liv som alla vi andra. 40 års utveckling och lansering av populära hjälpmedelsprodukter med unik ergonomisk design, har också gett Etac en uppsjö av såväl svenska som internationella designpriser.

Ny produktlansering = ny produktstandard

Med insikt om värdet av god design, sker Etacs idéarbete och utvecklingen av nya produkter i nära samarbete med etablerade designers, erfaren vårdpersonal och användare av Etacs produkter. Just samarbetet under utvecklingen har bidragit starkt till att så många av företagets produkter betraktas som etablerade standarder och ”benchmarks” för en hel bransch.

Innovativa företag tjänar pengar på sin innovationskraft

Det visar det faktum att ett innovativt företag kan ha upp till 3 gånger högre vinstmarginal än företag som inte har samma kontinuerliga fokus på innovation. Etac är ett bevis på det. Om en produkt är ett materiellt bevis på innovation och unikitet, så är immateriella tillgångar och rättigheter kvitton som berättar om marknadsvärde och rättighet att marknadsföra produkten i olika sammanhang, på olika marknader.

Bergenstråhles nära samarbete med Etac inleddes för mer än 30 år sedan. Vi har lärt oss att förstå företagets utmaningar och att möta dessa med det vi är experter på – strategier kring och hantering av immateriella tillgångar. Det sker i ett väldigt nära samråd med våra kunniga kontakter som resulterar i immateriella värden och rättigheter som i sin tur bildar en konkurrensfrämjande plattform i verksamheten.

Fler kundreferenser

Wittra har löst den stora utmaningen som den nu dominerande GPS-tekniken inte klarar av. Som det innovativa bolag Wittra är, har man jobbat konsekvent med att bygga upp en stark portfölj av immateriella egendomar och rättigheter, kopplade till sin innovation.

Climeon har fått otaliga erkännanden för sin innovationskraft och har idag ett marknadsledande fotfäste. Företaget ses som det ledande bolaget inom sin marknad och ”leverantör” till en av lösningarna på klimatfrågan.

Prevex är experter på att fånga upp konkreta kundbehov och omvandla till innovation. Det har gjort företaget till en av de ledande leverantörerna av vattenlås i Europa. Med vårt processtöd IP Partner kan Prevex affärsutveckla med IP som hävstång.