IP i årsredovisningen

Att visa era immateriella tillgångar och hur de kopplar till företagets långsiktiga mål visar marknad och investerare att ni följer er strategi och jobbar mot företagets framtida mål.

Increase Brand Awareness

Visste du att upp till 90% av ert företags värde består av immateriella tillgångar

Det upptäckte Ocean Tomo i en studie 2020. Studien visade att värdet på Europas 350 största företag utgjordes till 74% av just immateriella tillgångar. I USA var den siffran hela 90%.

Increase Brand Awareness

Visste du att upp till 90% av värdet av ert företag består av immateriella tillgångar?

Det upptäckte Ocean Tomo under en studie 2020. Den visade att 74% av värdet på Europas 350 största företag utgjordes av just immateriella tillgångar. I USA var den siffran hela 90%.

IP spelar roll

Här är några anledningar varför ni bör rikta om strålkastaren i år


Skapar förtroende

En tydlig redovisning av era immateriella tillgångar skapar förtroende bland investerare. Det visar att ni är medvetna om behovet att skapa sig en kontrollposition på er marknad.

Skapar förtroende

En tydlig redovisning av era immateriella tillgångar skapar förtroende bland investerare. Det visar att ni är medvetna om behovet att skapa sig en kontrollposition på er marknad.

Tydliggör strategi

Genom att ni redovisar era immateriella tillgångar visar ni på en öppenhet kring era strategiska planer och mål. Det underlättar för marknaden och investerare att bedöma hur ert företag kommer att utvecklas i framtiden.

Tydliggör strategi

Genom att ni redovisar företagets immateriella tillgångar visar ni på en öppenhet kring era strategiska planer och mål. Det underlättar för marknaden och investerare att bedöma hur företaget kommer att utvecklas i framtiden.

Förbättrar kapitalanskaffning

En årsredovisning där ni tydliggör era immateriella tillgångar hjälper företaget att nå ut till investerare och långivare. Ni visar att ni förstår värdet av tillgångarna ni har, och att ni är väl positionerade för framtida tillväxt.

ERBJUDANDE

Från 15 000 SEK
  • Introduktion till immateriella rättigheters betydelse i årsredovisningen
  • Sammanställning av rättigheter/förändringar
  • IP-analys av årsredovisning
  • Insikter som ger er rätt beslutsunderlag

Fortfarande fundersam?

Ingen fara. Våra experter är mer än redo att hjälpa er. Kontakta någon av våra Business Advisors så kan ni tillsammans identifiera hur ni på bästa sätt tar er affär till nästa nivå.

Christina Vult Von Steyern

079-102 66 77

Elisabet Håkansson

079-102 75 70

Henrik Elofsson

079-102 19 54

Måns Marklund

079-102 99 47