IP i årsredovisningen

Att kommunicera era immateriella tillgångar och hur de kopplar till bolagets långsiktiga mål, blir en tydlig signal till marknad och investerare att bolaget följer sin strategi och jobbar mot framtidens affärsmål.

”Värdet av ert bolag utgörs till 74% av immateriella tillgånar.”*

– Reflekteras det i er årsredovisning?

*En studie från Ocean Tomo 2020 visade att 74% av värdet i Europas 350 största bolag utgjordes av immateriella tillgångar. För USA, var motsvarande siffra 90%.

IP väger tungt

Här är några anledningar varför ett fokus på IP hjälper er


Transparens och informationskrav

Årsredovisningen är en viktig källa till information för investerare, analytiker och andra intressenter. Det möjliggör också en mer heltäckande förståelse av bolagets totala tillgångsbas.

Skapar förtroende

Tydlig och utförlig redovisning av immateriella tillgångar skapar förtroende bland investerare. Det visar att bolaget är medveten om behovet att skapa sig en kontrollposition på sin marknad.

Understryker affärsstrategi

Att visa på tillväxt inom de affärsstrategiska områden som består av era immateriella tillgångar är en tydlig indikator på att bolaget investerar och utvecklas enligt sin affärsstrategi.

Strategisk planering

Genom att redovisa sina immateriela tillgångar visar bolaget på en öppenhet kring sina strategiska planer och mål. Det underlättar för marknaden och investerare att bedöma hur bolaget kommer att utvecklas i framtiden.

Samspelet med finansiell prestation

Immateriella tillgångar kan ha en direkt påverkan på bolagets finansiella prestation. Genom att tydligt koppla hur de immateriella tillgångarna påverkar bolagets finansiella prestation, kan bolagets prestation tydligt underbyggas.

Förbättrar kapitalanskaffning

En tydlig redovisning av immateriella tillgångar kan förbättra bolagets möjligheter att erhålla kapital från investerare och/eller långivare. Det visar att bolaget förstår värdet av sina tillgångar och är väl positionerat för framtida tillväxt.

ETT ERBJUDANDE – TRE NIVÅER

Insikt

X SEK
 • Sammanställning av ansökningar
 • Sammanställning av rättigheter/förändringar

Mer Insikt

XX SEK
 • Sammanställning av ansökningar
 • Sammanställning av rättigheter/förändringar
 • Redogörelse kring IPs påverkan på maknadsområde
 • Underlag och diskussion kring aktivering av tillgångar i balansräkningen

Full insikt

XXX SEK
 • Sammanställning av ansökningar
 • Sammanställning av rättigheter/förändringar
 • Redogörelse kring IPs påverkan på maknadsområde
 • Underlag och diskussion kring aktivering av tillgångar i balansräkningen
 • Värdering av era immateriella tillgångar

Full Insikt

Sammanställning av ansökningar och godkända rättigheter samt förändringar från föregående år (antal ansökningar respektive godkända rättigheter).

Redogörelse för hur identifierade immateriella tillgångar och rättigheter påverkar respektive marknadsområde, underlag och diskussion med er revisor för aktivering av tillgångar i balans- och resultaträkning.

Finansiell värdering av era immateriella tillgångar och rättigheter i relation till bolagets värde.

XXX SEK

Mer Insikt

Sammanställning av ansökningar och godkända rättigheter samt förändringar från föregående år (antal ansökningar respektive godkända rättigheter).

Redogörelse för hur de immateriella tillgångarna påverkar respektive marknadsområde, underlag och diskussion med er revisor för aktivering av tillgångar i balans och resultaträkning.

XXX SEK

Insikt

Sammanställning av ansökningar och godkända rättigheter samt förändringar från föregående år (antal ansökningar respektive godkända rättigheter).

XXX SEK

Träffa våra Business Advisors

Ibland kan det vara svårt att veta hur man på bästa sätt konkretiserar sin behov. Då kan det vara skönt att resonera med en expert. Kontakta någon av våra Business Advisors så kan ni tillsammans identifiera hur ni på bästa sätt tar er affär till nästa nivå.

Christina
Vult Von Steyern
079-103 04 30
Christopher
Nävås
079-102 53 16
Elisabet
Håkansson
079-102 75 70
Fredrik
Rahm
079-102 46 38
Henrik
Elofsson
079-102 19 54
Jarmo
Kääriäinen
 070-319 42 30
Måns
Marklund
079-102 99 47
Mats
Eriksson
076-534 57 67