Ett enhetligt patent gäller för närvarande i 17 länder: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Sverige, Tyskland och Österrike. Fler EU-länder kommer successivt att tillkomma.