Det kan hjälpa till att undvika juridiska problem relaterade till intrång i immateriella rättigheter och minska risken för att investera i redan existerande teknik eller innovationer.

Genom att övervaka din bransch och konkurrenter kan du också förebygga intrång i dina egna immateriella rättigheter. Du kan agera proaktivt för att undvika juridiska problem och skydda dina innovationer.

Informationen kan vara en hjälp att fatta beslut inom olika områden. Det kan vara strategiska beslut som att söka patent på en ny teknik, juridiska beslut om att försvara immateriella rättigheter eller kommersialiseringsbeslut om att licensiera immateriella tillgångar till eller från andra företag.