Om du upptäcker att någon använder ert varumärke utan tillstånd, eller gör intrång i ert patent, kan du vidta flera åtgärder för att stoppa intrånget och få ersättning för eventuella skador.

Det första du bör göra är att ta hjälp av en immaterialrättsjurist eller patentkonsult för att utreda intrånget och säkra bevis. När du fått en tydligare bild av läget kan du sedan få hjälp med att skicka ett varningsbrev till intrångsgöraren. Om ett varningsbrev inte visar sig tillräckligt för att få intrånget att upphöra, kan du stämma intrångsgöraren för varumärkes- eller patentintrång. Det finns också möjlighet att i vissa fall ansöka om ett interimistiskt vitesförbud hos domstol. Det innebär att domstolen vid vite förordnar om ett tillfälligt stopp för de aktiviteter som utgör intrång i väntan på att frågan slutligt avgörs.

Misstänker du att någon gör intrång i dina rättigheter bör du alltid ta hjälp av en expert från start, för att utvärdera dina möjligheter och se över dina egna rättigheter så att du får en genomtänkt strategi för hur du ska komma åt intrångsgöraren.