Validering innebär att patentet bekräftas separat i varje land där du vill att det ska gälla. Om EPO beviljar din ansökan måste det europeiska patentet sedan antingen valideras i Sverige eller få enhetlig verkan (1 juni 2023) för att bli giltigt här.

För att validera ett europeiska patent i Sverige måste man:

  • Översätta patentkraven till svenska och lämna in översättningen till PRV.
  • Lämna in uppgift om det europeiska patentets nummer, samt patenthavarens namn och adress.
  • Betala en avgift för offentliggörande.
  • Om patentet har meddelats på tyska eller franska ska dessutom bifogas en översättning av beskrivningen till svenska eller engelska.

Allt detta måste göras inom tre månader från det att EPO beviljade patentet.