Unified Patent Court (UPC) är en domstol som inrättats för att behandla tvister och rättstvister gällande enhetspatentet i Europa. Den enhetliga patentdomstolen har exklusiv jurisdiktion över tvister gällande europeiska patent. Den syftar bland annat till att förenkla hanteringen av patenttvister genom att undvika parallella processer i flera länder.