Unitary Patent (UP) är ett europeiskt patent med enhetlig verkan, ett enhetspatent. Istället för att söka separat patent i varje EU-land kan man lämna in en centraliserad ansökan hos Europeiska patentverket (EPO), och om patentet beviljas, blir det gällande som ett enda patent i de deltagande EU-länderna. Det är dock viktigt att notera att enhetspatentet inte omfattar alla EU-länder då vissa länder har valt att inte delta i systemet. Att välja enhetspatent är ett effektivt sätt att uppnå patenttäckning i flera europeiska länder med en enda ansökan.