Transfer pricing är en metod för att fastställa priset på varor och tjänster samt immateriella tillgångar som överförs mellan olika enheter inom samma företag. Detta är särskilt vanligt om enheterna är belagda i olika länder. Transfer pricing kan innebära skattefördelar.