IP Intelligence kan ge en konkurrensfördel genom att möjliggöra bättre förståelse av marknaden och konkurrenter.

Identifiera trender inom specifika branscher, spåra konkurrenters immateriella rättigheter, och bedöma värdet och potentialen hos egna immateriella tillgångar.

IP Intelligence kan hjälpa dig att identifiera möjligheter för tillväxt och samarbeten. Genom att följa teknologitrender och innovationer i din bransch kan du upptäcka potentiella partnerskap eller investeringsmöjligheter.