Värdet av ett patent eller en patentfamilj beror på dess unikhet, marknaden , eventuella framtida intäkter som kan genereras genom licensiering eller och användning av patentet. För att fastställa värdet av ditt patent är det klokt att konsultera en IP-expert eller en värderingskonsult.