Finansiell IP handlar om att öka företags finansiella värde genom att arbeta metodiskt med immateriella tillgångar. Detta kan man göra genom en strategisk plan och genom att bygga värdet över tid.