Ett Supplementary Protection Certificate (SPC) är en form av immateriell rättighet som ger extra skyddstid för vissa läkemedel och växtskyddsmedel. Det är en förlängning av den maximala skyddstiden för patent och syftar till att kompensera för den tid det tar att få ett godkännande för att sälja och använda produkten på marknaden.