Årsavgifter för patent, även kallade förnyelseavgifter, är periodiska avgifter som måste betalas för att bibehålla ett patent i kraft under dess giltighetstid. Dessa avgifter kan variera avsevärt mellan olika länder och beror på flera faktorer, inklusive landets patenträttsliga system, patentets typ och längd samt på eventuella rabatter eller avgiftsstrukturer för särskilda kategorier av patentinnehavare (t.ex. rabatt för små eller medelstora företag, privatpersoner, icke-vinstdrivande organisationer etc.). Olika länder har olika strukturer för årsavgifter, men generellt sett så är de första två åren avgiftsfria. Vissa länder har en fast årsavgift för alla patent, medan andra kan ha differentierade avgifter beroende på typ av patent eller på storlek på patentinnehavaren. I allmänhet tenderar årsavgifter att öka över tid och det tillkommer inte sällan administrativa avgifter för att hantera förnyelseprocessen. Det är viktigt för patentinnehavare att vara medvetna om de specifika krav som gäller för årsavgifter i de länder där de har patent för att undvika förlust av patentet på grund av utebliven betalning av relevanta avgifter. På Bergenstråhle hanterar vi årsavgifter åt dig som kund och vi säkerställer därmed att ditt patent förblir i kraft under hela sin giltighetstid. Vi arbetar noggrant med att övervaka patentets status och vi kan hjälpa till att identifiera vilka länder som är mest relevanta för dig att behålla ditt skydd i. Med vår hjälp kan du känna dig trygg med att ditt patent upprätthålls på bästa möjliga sätt så att dina immateriella tillgångar förblir skyddade.