Ja, du kan ansöka om internationellt patentskydd för din uppfinning från Sverige genom att använda Patent Cooperation Treaty (PCT). Detta ger dig möjlighet att utöka din ansökan till flera andra länder över hela världen. Vi kan hjälpa dig med att förstå och navigera i denna internationella ansökningsprocess.