En nyhetssökning i relation till en ny uppfinning innebär att man noggrant undersöker befintliga patentdatabaser och andra offentliga källor för att fastställa om liknande uppfinningar redan har publicerats eller skyddats av patent. Har någon annan stått inför samma problem tidigare och har man kommit på samma, eller en liknande, lösning? Genom att utföra en nyhetssökning får man en överblick över landskapet för den aktuella tekniken och man kan bedöma om en uppfinning är ny och unik nog för att motivera en patentansökan. Detta är en viktig inledande process för att undvika att ansöka om patent för något som redan är känt eller skyddat, vilket kan spara både tid och resurser. På Bergenstråhle kan vi hjälpa till med en nyhetssökning för er uppfinning så att ni får rätt underlag för ert beslut om att ansöka om patent, men även för att mer noggrant definiera er uppfinning.