För att öka värdet på ditt företag kan ett företag arbeta effektivt med och utnyttja immateriella tillgångar. Genom att utveckla och kommersialisera dina IP-tillgångar (som patent, varumärken eller teknologi) kan företag skapa en starkare IP-portfölj vilket attraherar investerare och affärspartners.