Om du har ett varumärke som du vill skydda i flera länder, finns det olika sätt att göra det på. Ett sätt att skydda ditt varumärke internationellt är att ansöka om en EU-varumärkesregistrering, som ger dig skydd i alla EU:s medlemsländer.

Ett annat sätt är att ansöka om en internationell varumärkesregistrering med ett svensk varumärke eller ett EU-varumärke som bas. Det ger dig möjlighet att välja bland över 100 länder där du kan ansöka om registrering med en enda ansökan.

Ett tredje sätt är att ansöka om en nationell varumärkesregistrering i varje land där du vill skydda ditt varumärke. Då gäller de regler och krav som gäller i respektive land, och en separat ansökan görs för varje land.

Oavsett vilket sätt du väljer är det viktigt att du gör en noggrann undersökning innan du ansöker om ett varumärke, för att se till att det inte finns några liknande eller identiska varumärken i de länder där du vill skydda ditt varumärke.

Vi hjälper dig att hitta de alternativ som passar bäst för ditt företag och era behov. Genom att skydda ditt varumärke internationellt kan du stärka din marknadsposition, förebygga intrång och konflikter, och öka värdet på ditt företag.