IP SCAN

Få 15 000 SEK i EU-bidrag när ni genomför en professionell genomgång av era immateriella tillgångar. Syftet är att synligöra värdet i immateriella tillgångar, och därmed stärka konkurrenskraften bland företag i Europa.

Vi hjälper er hela vägen. Från ansökan till IP-scan.

Immateriella tillgångar utgör upp till 90% av de flesta bolags totala värde. Tyvärr finns det många företag som inte lyckas identifiera dessa och når därför inte sin hela potential.

EUIPO erbjuder nu ett finansiellt stöd genom sin SMF-fond. Detta innebär att ni kan genomföra en profesionell IP-scan, och få 1350€ tillbaka. En tjänst som med all sannolikhet höjer värdet av er affär. Att hitta skäl att göra en IP-scan är inte svårt, men nedan hittar ni några anledningar som gör valet ännu enklare.

Tack vare detta erbjudande från EUIPO har
ni möjlighet att genomföra en IP Scan för endast 7000 SEK.

Så går det till

Vi identifier era tillgångar

Det är lätt att fokusera på det som är mest akut. Lika lätt är det då att missa sådant som inte är uppenbart. En IP scan hjälper dig att hitta fler viktiga tillgångar att ta hänsyn till.

Vi hjälper er hela vägen

Att ha en klar bild över företagets tillgångar och en strategi för hur de ska hanteras för att bygga värde i företaget är a och o för att ta affären dit man vill. Vid en IP scan sitter vi ner och går igenom företaget och identifierar affärsstrategiskt viktiga tillgångar.

Resultatet är en strategi med tips om steg att ta för att möjliggöra de intäktströmmar ni har tänkt er.

Vil du veta mer?

Hör av dig till Anna Lundqvist, anna.lundqvist@bergenstrahle.se så hjälper hon dig att ansöka om delfinansiering, utför intervjun och skriver rapporten.