Företagets viktigaste tillgång är värd att skyddas

Varumärket är där du vill bygga in alla positiva värden som skapas när ni erbjuder produkter och tjänster till kunder och levererar fina resultat till ägare och andra intressenter. Ett varumärke i vårt mer ”legala perspektiv” är ett kännetecken för en produkt, en tjänst, ett koncept eller varför inte hela företaget. Gemensamt är att det hjälper dig och ditt bolag att skapa identifikation till det som är viktigt och värdefullt för att ni ska utvecklas.

Varför varumärkesskydd?

Att skydda företaget och dina produkter och tjänster genom registrerade varumärken, är en grundpelare i framgångsrik närvaro på marknaden. Glappet mellan snabbt och slarvigt genererade varumärkesnamn och väl marknadsförberedda varumärken som får uppmärksamhet i din affärsplan är stort.

Ett varumärke kan till exempel bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, personnamn, slogans, hologram eller ljud. Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten eller dess förpackning. En varumärkesregistrering gäller i omgångar av tio år och du kan förnya registreringen ytterligare 10 år hur många gånger som helst.

Att skapa och etablera ett starkt och mer eller mindre globalt skydd är utmanande, inte minst med tanke på den rekordhöga nivå av varumärkesregistreringar som lämnats in de senaste åren. Sannolikheten till förväxling med redan registrerade varumärken är en riskfaktor. Den risken hjälper vi dig att hantera med bra förberedande arbete och skarp hantering av de varumärken du väljer att introducera på marknaden.

Fler goda anledningar till att skydda ditt varumärke

Det finns många anledningar och här är några. Du kan lättare vidta åtgärder mot varumärken som inkräktar på din registrerade rättighet. Du kan se varumärkesskyddet som en "riskhanterad" tillgång som kommer att öka värdet på din produkt och hjälpa dig att bygga närvaro på olika marknader. Du bestämmer själv var skyddet ska gälla, t ex i hela EU, USA, Norge, Kina eller kanske bara på din hemmamarknad? Din rätt till varumärket ger dig en bra förhandlingssits vid ingående av försäljnings- och licensavtal och varumärket kommer att öka värdet på ditt företag och göra det mer synligt för potentiella investerare.

 

8 unika insikter från våra varumärkesexperter:

Det finns mängder av böcker skrivna på temat varumärke men här kommer att urval av affärsstrategiska tips med hälsning från Bergenstråhles varumärkesexperter:

  1. En varumärkesregistrering är ett sätt att berätta för omvärlden att ditt varumärke representerar något viktigt och värdefullt, som är värt att skydda och inte minst, värt att köpa. Varför skulle du annars spendera tid och pengar på en registreringsprocess?
  2. Varumärken ska stärka ditt företag. För de som är mindre erfarna inom immateriell egendom kan skapandet av immateriella rättigheter i allmänhet och varumärken i synnerhet ses som "box-ticking". Den attityden kan vara ödesdiger för ditt företag. Att utveckla ett starkt varumärke har högsta prioritet. Ju längre du väntar, desto mer ökar risken för juridiska komplikationer. Varje marknadsföringsinsats, varje evenemang och aktivitet, varje säljinitiativ och varje marknadslansering du utför utan ett relevant varumärkesskydd skapar en risk i en omvärld du inte har kontroll över.
  3. Varumärkesbyggande ska kopplas ihop med riskhantering. De alternativ du väljer bland som potentiella varumärkeskandidater, bör åtföljas av tydliga riskbeskrivningar och bedömningar. Det ska vara en naturlig del av din beslutsprocess.
  4. Kreativitet i varumärkesframtagning ska kopplas ihop med unikitet i resultatet. Det emotionella bandet till kreativa namnförslag blir lätt en dominerande faktor som tillåts överskugga behovet av bevisad unikitet. Det är lätt att falla för hög kreativitet men det är krävande och dyrt att fastna i varumärkestvister.
  5. Tänk annorlunda. Genom en förmåga att attrahera både emotionella och funktionella delar av våra sinnen, kan ett varumärke vinna mycket mark. Det är inte bara ett namn, det är en association, ett sammanhang, ett löfte, en önskan och ofta ett helt koncept. Det kan vara hela ditt företag.
  6. Registrerad, inte nödvändigtvis skyddad. Ofta har företag ett stort fokus på att uppnå en registrering. Det råder ingen tvekan om att det är viktigt, men det finns en stor skillnad mellan ett varumärke som enkelt kan få en registrering bara för att registreringsreglerna följs och ett annat varumärke som får sitt skydd baserat på insikter om unika marknadsförhållanden, inte minst när varumärkesskyddet ska gälla i flera regioner och på flera marknader. Det är inte den enda faktorn att hantera, men det är ett område där originalitet spelar in. Ju mer unika och distinkta dina varumärken är, desto lättare blir det att skydda långsiktigt.
  7. Enskilda namn och namnkoncept behöver bedömas olika. Sammanhang, koppling till produkter och tjänster, digitaliseringsnivå och användning på olika marknader spelar roll.
  8. Att prioritera skapandet och värderandet av företagets varumärken ÄR affärsutveckling och ”big business”. Det bidrar till högre summor på sista raden i företagets bokföring.