Return On Innovation® är näringslivets nya nyckeltal

Att bygga upp IP-portföljer och jobba med immateriella rättigheter och tillgångar är alltid en ekonomisk investering för ditt bolag. För att investeringen inte ska stanna vid en kostnadspost, skapar vi insikter om potentiell utveckling och vägleder mot den riktning som stöttar ett företags tillväxt. Vi gör det med stöd i våra unika insikter och med resultatet att våra kunder ökar värdet på sin verksamhet – de får mer Return On Innovation®

Vad ingår i vår ROI workshop™?

När du deltar i vår ROI workshop™ sorterar vi upp och skapar en begriplig struktur kring affärsnyttan med IP, vi visar hur man synliggör rättigheter och tillgångar så att de både kan kommuniceras, följas upp och utvecklas, vi visar hur du sätter mål och KPI:er på din IP som stöttar och direkt matchar bolagets affärsmål och vi förklarar hur ditt bolag mäter sitt värde med utgångspunkt i de viktigaste byggstenarna – din IP.