Med IPR Control tar du kontroll över dokument, innehåll och deadlines – i realtid.

Vi ställer upp med ett dedikerat Bergenstråhle-team som jobbar i en effektiv process och är experter på samordning och hantering av företagets IP-portfölj.

Har du kontroll på din IP-portfölj idag?

För att göra vettiga bedömningar om vilka delar i din portfölj av immateriella tillgångar som är lönsamma, stöttar din affärsplan och stärker dina användarrättigheter behöver du först veta vad du har. Med fakta på bordet kan du sedan analysera om dina rättigheter matchar aktuella marknadsförutsättningar, om de skyddar en föråldrad teknik som inte används, om företagets vision pekar åt ett håll och din IP åt ett annat. Med ständigt uppdaterad insikt finns svaren alltid nära till hands.

Vilken IP bidrar bäst till dina affärer?

Att immateriella tillgångar och rättigheter är värdefulla, det vet vi. Så värdefulla att innovativa företag använder tillgångarna för att bevisa stora affärsvärden som kan nyttjas i affärstransaktioner i jakten på högre lönsamhet – för att bygga ett mer värdefullt bolag.

 

Om du ska förvärva, investera i och betala avgifter för IP-rättigheter vill du försäkra dig om att de är relevanta för det egna företaget, nu eller senare. För vem bygger upp en kostsam portfölj av tillgångar som inte kan leverera Return On Innovation®?