Potentiell avkastning på din IP

Modelleringen sker av IP-tillgångarnas finansiella bidrag till försäljning och intäkter som stödjer strategiskt beslutsfattande, budgetprocesser och kommunikation av IP i din egen organisation.

Var, när och hur kommer avkastningen på dina IP-investeringar?

I vår IP Asset Modelling projicerar och visualiserar vi potentiell finansiell avkastning som är möjlig att generera från dina immateriella tillgångar. Modelleringen skapar en aktuell (just nu) bedömning av det potentiella värdet av dina immateriella tillgångar, baserat på olika strategier för intäktsgenerering för din IP. Det här möjliggör en djupgående studie och analys av din beräknade avkastning från år till år, baserat på olika scenarier.