Konflikter är till för att lösas

Med väl avvägda IP-skydd i förhållande till ditt kommersiella fokus och med erfarna rådgivare, är du som företag oftast bra rustad att hantera en tvist. Om du hamnar i en tvistsituation ser vi till att du kan agera proaktivt, oavsett om det gäller att försvara dig mot ett angrepp eller gå till egen attack och markera din position och dina rättigheter.

Tvistsituationer som kan uppstå

Hur säkerställer du en stark förhandlingsposition och hur hanterar du till exempel motparter och situationer i olika länder?

 

Tvistsituationer kan till exempel gälla intrång i rättigheter eller hävning/ ogiltigförklaring av patent, varumärken, design och företagsnamn. Det kan också gälla intrång i upphovsrätter såsom formgivning/brukskonst; angrepp på företagshemligheter; hävning av domännamnsregistreringar; avtalstvister eller tvister enligt marknadsföringslagen.

 

Att hamna i en rättegång är inget att sträva efter. I många fall kan målet istället vara att nå en förlikning och till och med öppna upp för gemensamma affärsmöjligheter.

Vi startar alltid arbetet hos dig först

Det finns en rad frågor att ställa sig innan själva tvisthanteringen sätter igång. Till att börja med behöver vi veta vad du vill åstadkomma och inte minst vad du vil undvika. Här hjälper vi dig att tolka vad motparten vill, vilka risker de ser och vilken agenda de kan tänkas ha.

 

  • Hur säkerställer du en stark förhandlingsposition och hur hanterar du till exempel motparter och situationer i olika länder?
  • Hur kan man se till att tvisten och olika beslut blir väl förankrade i din egen affärsverksamhet?
  • Hur får du den input du behöver för att hantera tvisten på bästa sätt?