Din IP ska stötta ditt bolag även när ni utvecklas

IP Review sker ofta på årsbasis och ibland även på direkt förfrågan. I en IP Review kommer all irrelevant IP antingen utvecklas, tas bort eller säljas till andra intressenter efter överenskommelse.

IP Review genom samarbetsprocessen IP Partner™

I vår populära samarbetsprocess IP Partner™ jobbar vi tillsammans med våra kunder i en cyklisk och framåtsträvande process. Processen skapar extra hög proaktivitet där vi på Bergenstråhle driver på prioriterade IP-frågor och löser utmanande uppgifter.

 

Vi ser till att hela tiden ha uppdaterad insikt i er affär och ett stort engagemang kring gemensamt uppsatta mål för att underlätta IP-relaterade beslut. Vår rådgivning hjälper er att se det aktiva bidraget som IP-investeringarna ger till företagets affär – idag och imorgon.